Jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron siekaczy, przedtrzonowców, trzonowców. Czy implant może wyglądać jak ząb własny?


Trzy intensywne, dwudniowe kursy praktyczne pozwalające zdobyć całą wiedzę z protetyki na implantach.

Kurs stopnia 1 ( dwudniowy)

Prowadząca: dr Danuta Borczyk


W programie każdego kursu położymy szczególny nacisk na:
• rozmowę z pacjentem na temat leczenia
• konkretne umiejętności pozwalające wprowadzić protetykę na implantach do codziennej praktyki
• wiedzę praktyczną umożliwiająca pracę z każdym systemem implantologicznym
• ustalenie współpracy z chirurgiem w celu zaplanowania położenia implantu, bez pomocy skomplikowanych systemów planowania komputerowego
• ocenę ryzyka biomechanicznego i estetycznego dla każdego pacjenta
• wybór odpowiednich komponentów z katalogu producenta
• kształtowanie tkanki wokół implantu
• planowanie implantów na modelu
• planowanie zabiegów z lub bez augmentacji
• okluzję na implantach
• cementowanie koron ostatecznych metalowych i ceramicznych


Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z zakresu:
• planowania pojedynczych koron na implantach
• oceny ryzyka estetycznego dla każdego pacjenta
• przygotowanie szyny chirurgicznej i planowanie zabiegu chirurgicznego
• zabiegi przebiegające z odbudową kości i bez
• wady i zalety implantacji natychmiastowej i odroczonej
• wady i zalety obciążenia natychmiastowego i odroczonego
• rodzaj najskuteczniejszych uzupełnień tymczasowych wykonywanych bezpośrednio po ekstrakcji, po implantacji i po odsłonięcia implantów
• rodzaje i zastosowanie indywidualnych łączników gojących
• kształtowanie tkanki dookoła implantu
• metody wyciskowe w poszczególnych przypadkach


Odbędą ćwiczenia praktyczne z zakresu:
• oceny ryzyka dla danego pacjenta na podstawie modeli , zdjęć rtg i fotografii poszczególnych przypadków
• planowania umieszczenia implantu na modelu i planowania przebiegu zabiegu z lub bez augmentacji
• wykonywanie wycisków z poziomu implantów techniką zamkniętą i otwartą w odpowiednio wybranych przypadkach
• wykonywanie uzupełnienia tymczasowego kształtującego tkanki
• planowania łączników gotowych i indywidualnych
• przykręcania prowizorycznego i ostatecznego śruby łącznika.
• cementowania ostatecznego koron metalowo i pełnoceramicznych


Wszyscy uczestnicy kursów ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych.


Termin: 1-2 marca 2019
Miejsce: Katowice
Cena: 3480 zł
Pkt. edukacyjne: 16
Zapisy na www.denco.pl