TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

CZYLI JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM PRACOWNICZYM


Wykładowca: Katarzyna Świtalska  psycholog, trener biznesu

Trener i konsultant zarządzania. Psycholog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching,  treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Właścicielka Firmy Szkoleniowej-Projekt. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Specjalizuje się w szkoleniach dla branży hotelarskiej i turystycznej, kosmetycznej i fryzjerskiej, medycznej i stomatologicznej. Współpracuje jako ekspert z portalem sekretykobiet.pl. i z magazynami branżowymi. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.


Motto: ,,Zaufanie jest najwyższą formą motywowania ludzi"


 Cel: Usprawnić swoje umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, zarządzać własną energią, zarządzać przez cele oraz umiejętnie tworzyć strategię własnej pracy

Korzyści dla uczestników: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą : Wykorzystywali swoje umiejętności interpersonalne, negocjacyjne; Zarządzać własną energią; Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony; Potrafili właściwie rozwiązywać konflikty; Zarządzać przez cele; Znali uniwersalne zasady, które dotyczą ich wartości i przekonań; Potrafili określić swoje życiowe role i tworzyć strategię własnej pracy; Znali metody walki z konfliktami; Wzmocnią swoje zasoby fizyczne i psychiczne konieczne do efektywnego działania

 PROGRAM   10.00 – 16.30


  • Profil menedżera (role przywódcze, kierownik jako coach, dyrektywny i niedyrektywny sposób zarządzania zespołem, zarządzanie przez cele)
  • Komunikacja i praca z zespołem pracowniczym

Zasady skutecznej komunikacji: Oczekiwania pracownika; Oczekiwania kierownika; Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb; Poziomy lojalności pracowników; Dlaczego warto inwestować w profesjonalna komunikację; Efektywność w kontaktach z pracownikami

  • Konflikt i działanie w sytuacjach trudnych (zarządzanie konfliktem, inteligencja emocjonalna w pracy)
  • Asertywność (umiejętność udzielania i przyjmowania konstruktywnej krytyki, radzenie sobie z manipulacją)

Techniki wyłaniania potrzeb Pracownika oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań: Umiejętność odkrywania potrzeb Pracownika; (Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pracownikami); Typologia pracowników i umiejętność dopasowania się do rozmówcy; Skuteczna komunikacja; Techniki aktywnego słuchania; Techniki zadawania pytań, parafrazowania; Sterowanie rozmową – kreatywny scenariusz rozmowy; Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania; Asertywność w kontaktach z pracownikami

  • Ocena pracowników (związek ocen z systemem motywacyjnym i rozwojem pracowników, narzędzia oceny)
  • Motywowanie pozapłacowe
  • Delegowanie zadań

PODCZAS SZKOLENIA SKONCENTRUJEMY SIĘ:

1. Zdiagnozowanie i uświadomienie sobie konsekwencji realizowania danego stylu kierowania oraz coachingu pracownika.
2. Poprawa komunikacji między kierownikiem a pracownikiem, zwłaszcza w zakresie informacji zwrotnej.
3. Poprawa efektywności działania zespołu pracowników a umiejętne i świadome wprowadzenie czynników motywujących.
4. Zbudowanie poczucia kompetencji i pewności kierowników w zakresie komunikacji z pracownikami, identyfikowania źródeł nieporozumień i rozwiązywania konfliktów w zespole.
5. Weryfikacja popełnianych błędów w komunikacji z zespołem (zwłaszcza w zakresie delegowania i rozwiązywania konfliktów), identyfikacja nowych możliwości rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole.
6. Zmniejszenie liczby napięć i konfrontacji w relacji kierownik - pracownik, zwłaszcza w sytuacji delegowania zadań oraz w sytuacji oceny.
7. Zwiększenie zaangażowania w pracę pracowników, uaktywnienie ich zasobów intelektualnych i emocjonalnych poprzez system motywacji pozapłacowej oraz coaching w przypadku nowych zadań.
8. Mniejszą potrzebę kontroli pracowników i kierowanie nimi na zasadzie delegowania odpowiedzialności.

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów

Data: 29 czerwca 2019 r.
Prowadzący: Katarzyna Świtalska
Cena: 690 zł
Miejsce: Wrocław, sala wykładowa          
Więcej informacji i rejestracja: tel.71 353 83 51, 603 441 785 lub www.esdent.pl , szkolenia@esdent.pl

ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław