Walery Tarnawski - lekarz stomatolog z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, Implantolog PSI/ICOI, DIPLOMATE ICOI/DGOI, Ekspert ds.implantologii stomatologicznej ICOI/DGOI.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI), The International Congress of Oral Implantologists (ICOI).

Założyciel Centrum Implantologii i Ortodoncji Royal Dental w Rybniku. Na codzień zajmuje się implantologią stomatologiczną, implantoprotetyką. W klinice kieruje zespołem lekarzy, zajmuje się planowaniem wielospecjalistycznych, kompleksowych leczeń. Stawia na najwyższą jakość przeprowadzanych zabiegów – bezpieczeństwo i komfort pacjentów to dla niego priorytet, dlatego poszerza swoją wiedzę oraz rozwija umiejętności, regularnie uczestnicząc w kursach i kongresach o tematyce z zakresu implantologii, odbywających się w Polsce i zagranicą.

Od 5 lat praktykuję poziome i pionowe augmentację materiałem allogenicznym z Banku Tkanek. Wykonuje badania naukowe związane z wykorzystaniem allograftu w różnych odcinkach szczęki i żuchwy.