Lek. dent. Katarzyna Potoczek-Wallner ukończyła studia na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zdobyciu dyplomu rozpoczęła prace w Katedrze i Klinice Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W styczniu 2018 r. obroniła tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracy pt: „Zmiany w układzie stomatognatycznym w akromegalii”. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia, a w 2015 roku została certyfikowanym lekarzem systemu Invisalign. Od 2020 r jest speakerem Invisalign Zainteresowania zawodowe wiąże z nowoczesną ortodoncją, technologią  3D w stomatologii oraz stomatologia estetyczną.