ERGONOMIA W STOMATOLOGII
Technika pracy na 4 ręce, efektywna współpraca lekarza i asysty Praktyczne spojrzenie na organizowanie stanowiska pracy, standardy zabiegowe. Wykład i zajęcia praktyczne.

Cel warsztatów

Ogólnym celem zajęć jest opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów w warunkach pracy ergonomicznej zespołu stomatologicznego. W ramach wykładu, demonstracji i ćwiczeń własnych uczestnicy zapoznają się ze sposobami pracy lekarza i z taką organizacją praktyki, która w przystępny sposób, łącząc wiedzę praktyczną z dowodami naukowymi, pozwoli osiągnąć umiejętności precyzyjnej pracy w różnych dziedzinach stomatologii. Zajęcia składają się: z wykładu- seminarium- każdy temat omawiany jest w formie dyskusji i demonstracji. Prowadzący prezentuje czynności manualne zgodnie z programem wykładów, uczestnik warsztatów własnoręcznie wykonuje zadania przewidziane programem

Uwaga: uczestnicy warsztatów pracują przy własnych stanowiskach pracy. Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o posiadanie ubrań lekarskich, obuwia na zmianę oraz niezbędnych do pracy narzędzi wg. Standardu.

Standard narzędzi: wiertła wg. normy ISO

walec diamentowy 0,12 mm ( turbina); płomyk diamentowy 0,14 mm ( mikrosilnik), wiertła różyczkowe 0,10: 0,12: 0,14 mm ( mikrosilnik)

Kompetencje i umiejętności

Po kursie uczestnik potrafi: zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy; opracować własne standardy w zakresie narzędzi, materiałów, technologii zabiegów oraz sposobu ich wykonania; pracować w warunkach widoczności i dostępności pola operacyjnego z jednoczesnym zachowaniem stabilnej sylwetki; nauczyć asystę zrozumienia sensu standaryzacji zabiegów i stosowania zasad standaryzacji począwszy od przygotowania stanowiska pracy do dynamicznej współpracy z lekarzem w trakcie samego zabiegu.
                                                                             

Plan kursu:

I DZIEŃ – 10.00 – 17.00 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

-  Wykład połączony z demonstracją nt. ergonomicznych zasad pracy lekarzy stomatologów, badań i kierunków rozwoju ergonomii w stomatologii.

- Ćwiczenia przyjmowania ergonomicznej pozycji ciała, metryczne zdefiniowanie „punktu pracy”, organizacja stanowiska pracy.

- Wykład połączony z demonstracją nt. widoczności i dostępności pola operacyjnego, chwytów i sposobów stabilizacji narzędzi pracujących, zasad współpracy z asystą stomatologiczną w aspekcie standaryzacji zabiegów.

- Ćwiczenia chwytu i stabilizacji narzędzi pracujących w różnych sytuacjach klinicznych. Opracowanie wraz z asystą indywidualnych standardów pracy dla wybranych zabiegów klinicznych. Współpraca z asystą stomatologiczną ( komunikacja bezsłowna, wymiana narzędzi i materiałów podczas zabiegu).

Dyskusja\


II DZIEŃ 9.00 – 14.30 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

-  Demonstracja wybranego zabiegu w oparciu o opracowane wcześniej standardy kliniczne.

-  Dyskusja w trakcie demonstracji. Przerwa kawowa

- Na podstawie opracowanych wcześniej standardów uczestnicy kursu wykonują zabieg opracowania i wypełniania ubytku w warunkach symulacji klinicznej. Doskonalą umiejętności współpracy z asystą.

Obiad , zakończenie warsztatów.

 


Termin: 5-6 grudnia 2020 r.
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Dzieniakowski

Cena: 1580 zł - lekarz, 1080 zł - asysta
Punkty edukacyjne: 12
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Lokalizacja: ŁÓDŹ, Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251               

Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 695 544 449, lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl