Założenia szkolenia: Szkolenie przygotowane jest dla osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz protetyki oraz minimalne doświadczenie w implantologii i chciałyby wprowadzić do swojej praktyki prosty i powtarzalny protokół rehabilitacji pacjentów bezzębnych. Wprowadzić procedury, które w znacznym stopniu poprawią komfort pacjentów korzystających z protez całkowitych. Wyróżnić się na rynku proponując znacznie większą wygodę i utrzymanie uzupełnień protetycznych. Szkolenie ma na celu przeprowadzić kursanta przez cały proces leczniczy od dnia konsultacji do dnia oddania protezy na lokatorach, dzięki czemu lekarz będzie gotowy zaplanować i wykonać takie leczenie samodzielnie.

Umiejętności, które powinien posiadać zainteresowany aby w pełni skorzystać z kursu:
        prosta implantacja
       
podstawy wykonawstwa protezy całkowitej

Umiejętności, które uczestnik nabędzie w trakcie kursu:
        diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do leczenia metodą overdenture w żuchwie
        przygotowanie pacjenta oraz farmakoterapia|
        przeprowadzenie w sposób przewidywalny procedur chirurgicznych i protetycznych od etapu konsultacji do etapu oddania protetyki
        znajomość narzędzi, materiałów i komponentów potrzebnych do przeprowadzenia leczenia

Plan kursu:

Część teoretyczna (9:00 – 13:00)        

1.      Wstęp
-  metody rehabilitacji pacjentów bezzębnych w żuchwie

a) proteza całkowita
b) protetyka ruchoma na implantach
c) protetyka stała na implantach
-  ile implantów? lokatory, zaczepy kulowe czy belka?
-  zalety i wady leczenia metodą overdenture na lokatorach w żuchwie
- wykorzystanie lokatorów przy protezach częściowych szkieletowych

2.      Diagnostyka i planowanie leczenia
- wywiad oraz badanie kliniczne, na co zwrócić uwagę
-  kwalifikacja uzębienia resztkowego do ekstrakcji
- diagnostyka radiologiczna, analiza CBCT
- badania dodatkowe
- pacjent idealny- od jakiego przypadku zacząć?
- plan leczenia:
a) dla pacjenta bezzębnego
b) dla pacjenta z resztkowym uzębieniem
- farmakoterapia i przygotowanie pacjenta do zabiegu, proteza tymczasowa.

3.      Część chirurgiczna
- zasady aseptyki chirurgii jamy ustnej
- narzędzia i komponenty potrzebne do przeprowadzenia leczenia
- zasady projektowania i wykonywania płata
- uwarunkowania anatomiczne implantacji w przednim odcinku żuchwy
a) lokalizacja i ochrona ujścia nerwów bródkowych
b) anatomia i ochrona okolicy podjęzykowej
- uwarunkowania kliniczne implantacji w przednim odcinku żuchwy
a) gęstość kości, czy zawsze D1?
b) osteoplastyka
c) krwawienie śródzabiegowe
d) protokół implantacji
e) metody pozycjonowania implantów
- uwarunkowania implantacji natychmiastowej w zębodół poekstrakcyjny
- omówienie kasety ICX pod kątem zabiegu chirurgicznego
- metody szycia
- podścielenie protezy tymczasowej na miękko
- zalecenia i opieka pozabiegowa|
- schemat wizyt kontrolnych
- odsłonięcie implantów oraz zarządzanie tkankami miękkimi przy implantach
a) metody odsłonięcia implantów
b) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za mało?
c) co zrobić gdy dziąsła rogowaciejącego jest za dużo i przerasta lokatory?
- najczęstsze błędy procedury chirurgicznej, naprawa powikłań
- implanty tymczasowe

4.      Część protetyczna
- materiały potrzebne do leczenia protetycznego
- omówienie kasety protetycznej ICX oraz klucza do lokatorów
- omówienie komponentów zestawu locator
- procedura protetyczna wykonania protezy na lokatorach
a) wycisk pod łyżkę indywidualną
b) wycisk z poziomu implantów oraz z poziomu lokatorów, blokowanie transferów, montaż analogów
c) przymiarka struktury metalowej oraz zwarcie
d) przymiarka ustawki
e) oddanie
f) wymiana gumek i podścielenie protezy
- samodzielny montaż matryc w protezie

5.       

- komunikacja z technikiem oraz najczęstsze błędy
- zalecenia oraz schemat wizyt kontrolnych

Przerwa na lunch (13:00 – 14:00)

Część praktyczna (14:00 -17:00)

 

Warsztat 1:

- implantacja

- przykręcenie lokatorów

 

Warsztat 2:

Nauka szwu ciągłego

 

Warsztat 3:
       
wycisk z poziomu lokatorów
       
samodzielne osadzenie matryc w protezie.


Termin: 24 października 2020 r.
Godziny: 9:00 – 17:00
Wykładowca:
lek. stom.: Ryszard Górkiewicz
Cena: 2000 zł z VAT
Punkty edukacyjne: 6
Lokalizacja: DANIEC -  Centrum Szkoleniowe 3Z , ul. Dąbrowicka 28A, Daniec (woj. opolskie)
Organizator: Akademia 3Z
Więcej informacji:
www.akademia.3z.pl mail: j.gierejko@3z.pl lub tel.: 605 461 012