UWAGA! DOKŁADNY TERMIN ROZPOCZĘCIA CURRICULUM IMPLANTOLOGII ZOSTANIE PODANY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Curriculum Implantologii jest nieodłączną częścią działalności Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Do tej pory – przez 12 edycji – Curriculum ukończyło prawie 300 lekarzy.
Curriculum Implantologii jest to roczne szkolenie obejmujące 136 godzin wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez 15 doświadczonych wykładowców  (10 dwudniowych zjazdów w ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce), które mają następującą formę:
• prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,
• zabiegi kliniczne,
• dyskusja,
• zaliczenie pisemne z oceną,
• warsztaty hands on.

Nierozerwalną częścią Curriculum Implantologii są Weekendy Międzynarodowe, czyli 2 dni wykładowe prowadzone przez wykładowców z ramienia ICOI.
Ostatni Weekend Międzynarodowy odbył się w 2017 roku podczas 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/1. Międzynarodowego Kongresu ICOI Europe w Krakowie.


Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie, który pozwoli na samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne według standardów obowiązujących we współczesnej implantologii stomatologicznej w zakresie teoretycznym, klinicznym i laboratoryjnym.  


Każda edycja rozpoczyna się w listopadzie i kończy egzaminem w grudniu kolejnego roku.


PROGRAM CURRICULUM IMPLANTOLOGII:

1. weekend, Wrocław
lek. dent. B. Kalmuk
Implantologia w teorii i praktyce, radiologia.
prof. dr hab. Marzena Dominiak Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.

2.weekend, Tomaszów Mazowiecki
lek. dent. E. Krężlik, lek. dent. A. Krężlik
Biomechanika w implantologii. Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych.

3.weekend, Łódź
dr n. med. K. Andruch
Protetyka implantologiczna. Przegląd różnych rozwiązań implantoprotetycznych.

4. weekend,  Kielce
lek. dent. J. Zbożeń
Planowanie w implantologii stomatologicznej - systemy planowania 3D.

5.weekend, Katowice
prof. zw.dr hab. n med. Ryszard Koczorowski
Planowanie uzupełnień protetycznych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych - protezy ruchome - protezy stałe.
dr n.med. Andrzej Szwarczyński, M.sc Tkanki miękkie i estetyka w implantologii. Implantacja natychmiastowa i obciążenie natychmiastowe.

6.weekend, Lublin
prof. zw. dr hab. n. med. J. Wysokińska – Miszczuk, dr n.med. Małgorzata Kiernicka
  Aspekty periodontologiczne w implantologii stomatologicznej.
dr n.med. D. Pituch Zastosowanie bloków kostnych w przedimplantacyjnej augmentacji podłoża kostnego.

7.weekend, Szczecin
lek. dent. Jerzy Szymczak
Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym.
dr n.med. Maciej Marcinowski Teethris koncept. Interdyscyplinarne planowanie oraz rozwiązania tymczasowe

8. weekend, Kraków
lek. dent. Grzegorz Ziętek
Piezochirurgia i procedury augmentacje.

9. weekend, Poznań
dr hab. n. med. K. Osmola, dr n. med.  A. Szwarczyński, M.sc
Postępowanie z tkankami miękkimi i kośćmi.

10. weekend, Katowice
dr n. med. M. Duda
Sinus lifting otwarty. Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne łuków zębowych. Błędy i powikłania w implantologii.  Zagadnienia prawne.

1. weekend międzynarodowy
dr Konstantinos Valavanis 
Estetyka biała i czerwona.

2. weekend międzynarodowy
prof. Ady Palti
Tkanki miękkie versus tkanki twarde.


Szczegółowe informacje

Biuro PSI
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice
ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel. +48 32 203 27 85
e-mail: psi@icoi.pl


https://psi-icoi.pl/artykul/curriculum-implantologii