Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym

"Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym"

Podstawowe szkolenie dla średniozaawansowanych implantologów podające algorytmy postępowania w zastanej sytuacji klinicznej. Wreszcie skupiające się na podstawowych zaganieniach takich jak: długość implantu, średnica, powierzchnia, moment obrotowy,stabilizacja pierwotna, chłodzenie, przygotowanie kości do zabiegu implantacji i wiele wiele innych. Szkolenie otwierające oczy na zagadnienia o których nie myślałeś nigdy pod tym kątem.


PROGRAM SZKOLENIA:

    Kontrowersje w implantologii:

 • Siła stabilności pierwotnej – czy lepiej, żeby implant był wkręcony na „maksa” czy też lepiej wkręcać implanty palcami?
 • Kompresja kości we współczesnych czasach – niezbędny zabieg czy relikt przeszłości?
 • Głębokość wprowadzenia implantu – implanty z poziomu kości i implanty przezśluzówkowe.
 • Średnica implantu.W jakiej sytuacji warto o nią walczyć?
 • Zasady wprowadzania implantów w miejscach o zawężonej szerokości. Dramaty estetyczne w odcinku górnego przyśrodkowego i bocznego siekacza oraz kła. A może bone shield technique?
 • Jak zachować niezmieniony profil tkanek miękkich, a jednocześnie zapewnić długoterminowe dobre rokowanie uzupełnień opartych na implantach?
 • Czy nieruchome dziąsło wokół implantów jest potrzebne? Zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG w XXI wieku. Co zrobić gdy czasami nie jest możliwy – rejon dolnych przedtrzonowców.
 • Kiedy wykonywać zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy zabieg wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG?
 • Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość: rozwiązania: sterowana regeneracja kości? Przeszczep kości? Skośne implanty? Wąskie implanty? Przeszczep tkanki łącznej CTG? Wolny przeszczep dziąsła?
 • Bliskość ważnych struktur anatomicznych, czyli brak miejsca w pionie – krótkie implanty czy procedury augmentacyjne kości?
 • Czy dystalna operacja klinowa w bocznym odcinku szczęki jest koniecznością przy implantach gdy dziąsło jest grubsze niż 3 mm ? Technika zabiegu.
 • Bezzębie – procedury czasowe – szczęka i żuchwa.
 • Czy proteza wyjmowana na zatrzaskach w górnej szczęce jest dobrym pomysłem?

    Część praktyczna:

 • Video z zabiegu implantacji późnej w strefie estetycznej + augmentacja tkanek miękkich i techniki odsłaniania implantów – główny cel: zachowanie brodawek międzyzębowych oraz poprawa lub zachowanie korzystnej architektury tkanek miękkich.
 • Zabieg implantacji w strefie estetycznej na modelach.
 • Video z zabiegu implantacji późnej w odcinku funkcjonalnym w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich.
 • Zabieg implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.
 • Każdy z uczestników jest proszony o przygotowanie jednego przypadku (powikłania implantologicznego lub planowania leczenia w trudnym dla niego przypadku) – zdjęcia RVG, OPG, CBCT i kilka zdjęć wewnątrzustnych aparatem fotograficznym ilustrujących przypadek lub problem.

Termin: 9-10 grudnia 2021 r.
Wykładowca: dr Michał Szczutkowski
Punkty edukacyjne: 14
Cena: 3990 zł
            4290 zł - po 10.09.2021 r.
Lokalizacja: Soft Tissue Institute, Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
Informacje i zgłoszenia: +48 502 551 552

Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym