Curriculum implantoprotetyczne - EDYCJA XVII

CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE - EDYCJA XVII

TYLKO PRAKTYCZNE INFORMACJE

STEP BY STEP OD POJEDYNCZEJ KORONY NA IMPLANCIE DO PEŁNYCH REKONSTRUKCJI TECHNOLOGIE KLASYCZNE + TECHNOLOGIE NAJNOWSZE

Szkolenie ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego lub implantoprotetycznego, maja niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Szkolenie będzie obejmować wprowadzneie do implantoprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawu okluzji, warszaty praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce -integracja skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warszaty skanowania, common rail w cyfryzacji implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki. Tematyka będzie obejmowac: rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy, modelowanie diagnostyczne, odsłonięcie implantów, profil wyłaniania, wyciski z transferami, dobór łączników, materiałów, próba klucza, przymiarka podbudowy, oddanie pracy, korekty, podstawy okluzji, współpraca z technikiem, analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w brakach częściowych, w bezzębiu, rejestracja zwarcia a ustalenie zgryzu konstrukcyjnego. Przyszłość w implantoprotetyce CAD CAM, koncepcja korygowania wad zgryzu przy pomocy szyn Clear Aligner, repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej odbudowy, zastosowanie metody termoformowania w implantologii i implantoprotetyce. Edukacja w  protetyce i implantologii – porównanie standardów międzynarodowych.

24 GODZINY ZAJĘĆ Z PACJENTAMI + WARSZTATY + WYKŁADY = 44 GODZINY ZAJĘĆ

Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy

Terminy: 15.09.2022 - 16.09.2022
              06.10.2022 - 07.10.2022
              24.11.2022 - 25.11.2022
              08.12.2022 - 09.12.2022
Wykładowca
: dr n. med. Mariusz Duda, lek. stom. Paweł Kłosiński, lek. stom. Jakub Munk
Punkty edukacyjne: 44
Cena: 12 350 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
          11 700 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
          11 600 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC CDM
          zniżki nie sumują się
Lokalizacja: Duda Clinic College of Dental Medicine Katowice
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ lub +48 888 751 187

SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS-ON PACJENCI LIVE CZYNNA ASYSTA PRZY IMPLANTOPROTETYCE

Price list

Curriculum implantoprotetyczne

normalna 12 350,00 zł till 2022-09-15