Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii

Wykładowcy: dr n. med. Anna Bernaczyk, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska, dr hab. n. med. Jan Pietruski, dr n. med. Emilia Waszkiewicz-Sewastianik

Planowanie leczenia w stomatologii - TRZYDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – implantologia, periodontologia
Dr hab. n. med. Jan Pietruski – okluzja, diagnostyka estetyczno-funkcjonalna, implantoprotetyka, dokumentacja
Dr n. med. Anna Bernaczyk – protetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza
Dr n. med. Emilia Waszkiewicz-Sewastianik – ortodoncja

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Dlatego też leczenie stomatologiczne nie może być prowadzone przez samodzielnie praktykującego lekarza, ani w oparciu o przypadkowe konsultacje. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń poszczególnych specjalności. 

Trzydniowy kurs „Zespołowe leczenie w stomatologii” przeznaczony jest zarówno dla ogólnie praktykujących stomatologów jak i lekarzy specjalistów.

Celem kursu jest przedstawienie:
-  procesu diagnostycznego w oparciu o: dokumentację fotograficzną, modele diagnostyczne, badania radiologiczne, deprogramację i DSD,
- analizy danych diagnostycznych pozwalających na postawienie wielospecjalistycznej diagnozy,
- planowania leczenia (plany pierwszorzędowy i alternatywny/e) opartego na wyborze odpowiednich procedur terapeutycznych z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, efektywności i sekwencji ich zastosowania.

Kurs prowadzony jest przez lekarzy specjalizujących się w periodontologii, protetyce, ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej i endodoncji, od lat wspólnie zajmujących się skomplikowanymi patologiami narządu żucia. Oprócz zagadnień sensu stricto medycznych poruszana jest również tematyka kompletowania i archiwizowania dokumentacji medycznej z uwzględnieniem badań dodatkowych. W części praktycznej uczestnicy planują leczenie przypadków w oparciu o przygotowaną na potrzeby kursu dokumentację. Każdy plan leczenia jest wspólnie konsultowany a następnie konfrontowany z rzeczywistym leczeniem, które zostało wykonane przez zespół prowadzący kurs.

Warunkiem zarejestrowania się na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia” prowadzonym przez dr hab. n. med. Jana Pietruskiego.
Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.

Data: 16-18 stycznia 2019
Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok
Cena kursu: 5960 zł brutto

W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.
Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za wybrany kurs
tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.
Prosimy pamiętać, że dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach.

Grupa: max 10-osobowa

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności (zaliczki) za wybrany kurs - tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii - TRZYDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cennik

Kurs zawodowy - Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii