Nowe trendy w implantoprotetyce

5-6 kwietnia 2019 Hotel Intercontinental WARSZAWA


PIĄTEK 5 kwietnia 2019 

10.00 - rozpoczęcie konferencji

10.15 - 11.45  Cyfrowa implantologia stomatologiczna: od planowania chirurgicznego do protetyki.

11.45 - 12.15 przerwa kawowa

12.15 - 13.45  Rola koncentratów płytkowych w procedurach regeneracyjnych.

13.45 -14.45 lunch

14.45 - 16.15  Wyzwania i ich rozwiązania w terapii implantoprotetycznej: podejście interdyscyplinarne.

16.15 - 16.45 przerwa kawowa 

16.45 - 18.15   Zintegrowany plan leczenia: od diagnozy po harmonogram czasowy postępowania w skomplikowanych przypadkach klinicznych. 

18.15 Dyskusja i zakoncznie konferencji .


SOBOTA 6 kwietnia 2019 

9.00 - 17.00  Warsztat praktyczny dr Mauro Merli: Nowe tendencje w rekonstrukcji tkanki kostne

1-dniowy warsztat praktyczny z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (kameralna grupa)

^pozioma GBR (sterowana regeneracja kości) z zastosowaniem płytek do osteosyntezy lub bez
^pionowa GBR: technika Fence (ogrodzenie) a technika Wafer (cienkich płytek)
^płaty i szycie
^zarządzanie tkankami miękkimi po GBR.


9.00 - 17.00  Warsztat praktyczny dr Michał Szczutkowski ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE uzupełnienia na implantach. Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach implantacji i gospodarowania tkankami miękkimi. Podejście mikrochirurgiczne 

1-dniowy warsztat praktyczny z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (kameralna grupa)

^ Głębokość wprowadzenia implantów (implanty z połączeniem stożkowym, heksem wewnętrznym, polerowaną szyjką), optymalna siła stabilizacji pierwotnej, metody uzyskiwania odpowiedniej grubości tkanek nad implantami
+ warsztaty praktyczne
^ Wpływ budowy implantu, średnicy i długości na możliwości chirurgiczne i protetyczne. Periimplant mucositis i periimplantitis – sposoby zapobiegania i leczenia (sposoby cementowania uzupełnień na implantach – prace przykręcane, cementowane, rodzaje cementów, reguły i planowanie chirurgii). Co robić kiedy ropa już sączy się wokół implantu ? Pacjenci z chorobą przyzębia a implanty.
+ warsztaty praktyczne


TERMINY I CENY 

980 zł  Wczesna rejestracja do 15 stycznia 2019 (na prośbę uczestników wczesna rejestracja została przedłużona do 31 stycznia 2019)

1180 zł  do 20 marca 2019  

1380 zł  od 21 marca 2019  

880 zł  do 28 lutego 2019  - klienci C.Witt Dental Be Active Dentist, PSI

450 zł - Studenci*

780 zł - Pracownicy uczelni

* Cena obowiązuje za okazaniem legitymacji przy rejestracji podczas Konferencji


WARSZTATY DR M.MERLI 2400 zł (dla uczestników konferencji) 

WARSZTATY DR M.SZCZUTKOWSKI 1600 zł (dla uczestników konferencji)


Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za Konferencję i wybrane warsztaty – tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie.

WPŁATY – DOTPAY lub KONTO BANKOWE:

mbank:  26 1140 2004 0000 3702 7407 6253 

Pracownia Pozytywnych Zmian 


W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 3 marca 2019 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

Moderator konferencji dr n. med. ADAM ZIEMLEWSKI