Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM

Część teoretyczna 4 godziny

wprowadzenie do stosowania uzupełnień całoceramicznych:
materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej – od ceramik skaleniowych na słupku z masy ogniotrwałej po ceramiki szklane w technologiach tłoczenia i CAD/CAM
dobór ceramiki w zależności od sytuacji klinicznej
komunikacja z laboratorium na etapie wyboru materiału ceramicznego – nie tylko tlenek cyrkonu
planowanie leczenia w strefie estetycznej:
modelowanie woskowe i cyfrowe
dokumentacja zdjęciowa pomocą w podejmowaniu decyzji klinicznych
komunikacja z pacjentem przy użyciu technik analogowych i cyfrowych
analiza modeli z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora:
wybór płaszczyzny Campera jako referencyjnej płaszczyzny komunikacji z laboratorium
znaczenie zastosowania łuku twarzowego już na etapie planowania leczenia
indywidualne osadzenie modeli w artykulatorze podstawą prawidłowego planu leczenia
przebudowa zwarcia przed leczeniem z zastosowaniem licówek:
licówki ceramiczne – problem tylko estetyczny czy również okluzyjny?
koncepcja okluzji podwójnie chronionej i jej znaczenie w trwałości uzupełnień protetycznych
wpływ zagadnień okluzyjnych na sposób preparacji pod licówki
znaczenie relacji centralnej w prawidłowym ustaleniu zwarcia
wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek ceramicznych:
ilość zachowanych tkanek zęba kluczem do właściwej decyzji klinicznej
licówki ceramiczne przykrywające wypełnienia kompozytowe
licówki na zębach leczonych endodontycznie – kompromis czy niepotrzebne ryzyko?
preparacja zębów pod różne rodzaje licówek ceramicznych:
zastosowanie klucza silikonowego do preparacji minimalnie inwazyjnej
prawidłowa ocena ilości miejsca na uzupełnienie ceramiczne
wiertła diamentowe do preparacji pod licówki – im mniej tym lepiej
licówki bez preparacji – problem czysto teoretyczny w codziennej praktyce
licówki z minimalną preparacją zęba
preparacja pod licówki z zakładką w trudnych przypadkach klinicznych
licówki „dwustronne” i 360°
retrakcja dziąsła brzeżnego:
dobór nici retrakcyjnej
technika i narzędzia do zakładania nitki retrakcyjnej – „tylko nie nakładacz!”
retrakcja dziąsła w trudnych warunkach klinicznych
wykonanie wycisków silikonowych:
dobór masy wyciskowej
dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych
zalecane techniki wyciskowe
określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim
postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych:
licówki napalane na słupek z masy ogniotrwałej
licówki wykonywane w technologii tłoczenia
dobór ceramiki w zależności od typu preparacji
możliwości i ograniczenia technologii CAD/CAM
cementowanie licówek ceramicznych:
dobór koloru i rodzaju cementu adhezyjnego, zastosowanie cementu LC o właściwej konsystencji
przygotowanie powierzchni zęba filarowego systemem wiążącym – istotna decyzja kliniczna
techniki adhezyjne z wytrawianiem kwasem ortofosforowym oraz systemy samowytrawiające
techniki hybrydowe z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających
przygotowanie powierzchni ceramiki - wytrawianie kwasem fluorowodorowym w laboratorium
oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej – procedura niezbędna dla trwałości połącznia z tkankami zęba, aplikacja silanu na powierzchnię wytrawionej ceramiki
blokowanie efektu inhibicji tlenowej - polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu glicerynowego.
analiza wybranych przypadków klinicznych
posumowanie i dyskusja 

Część praktyczna 4 godziny

wykonanie minimalnie inwazyjnej preparacji zęba pod licówkę z wykorzystaniem kluza silikonowego
wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „L”
wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „J”
wykonanie preparacji siekaczy dolnych
wykonanie wycisków silikonowych
wykonanie uzupełnień tymczasowych
cementowanie licówki z wykorzystaniem techniki polimeryzacji etapowej

Termin: 5 lipca 2019
Godziny: 10:00-18:00
Punkty edukacyjne: 7
Cena: 
1850 zł standardowa
1750 zł dla prenumeratów "Magazynu Stomatologicznego"
Miejsce: Kraków ul. Opolska 14A
Informacje i zgłoszenia: www.dentalday.pl

Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania