NOWY KURS!! BBA VIP Course- Biologiczna Augmentacja Kości

Termin: 26 - 27 lipca 2019  r.

Prowadzący: Dr M.Sc. Frank Zastrow zaproszony w imieniu Dr Adama Pióro (Stomatologia z Pasją)


Miejsce: PURO Hotel Gdańsk Stare Miasto - ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk


Rezerwacja noclegu na hasło PRACOWNIA POZYTYWNYCH ZMIAN w Hotelu PURO w terminie 25/26 lipca 2019 r. oraz 26/27 lipca 2019 r. :
Pokoje jednoosobowe Superior -470 PLN/ brutto
Pokoje dwuosobowe Superior -530 PLN / brutto

Specjalna cena noclegu obowiązuje do 17 maja 2019 r.

Cena dwudniowego kursu praktycznego:
Wczesna rejestracja do 25 kwietnia  cena 5.960 zł
Rejestracja od 26 kwietnia 2019 cena 7.000 zł

Kameralna grupa 20 osób


Język kursu:

Kurs będzie tłumaczony na język polski.


Opis kursu:

W wielu przypadkach przed zabiegiem wszczepienia implantu niezbędne jest wykonanie procedury augmentacji kości.
Dla powodzenie leczenia implantologicznego niezbędne może być również wykonanie odpowiednich działań na tkankach miękkich.
We wszystkich przypadkach do konkurencji ze “złotym standardem”, jakim jest kość autologiczna, stają materiały kościozastępcze.

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie pogłębionej wiedzy na temat Koncepcji Biologicznej Augmentacji Kości (BBA) z wykorzystaniem tylko autogennej kości i tkanek miękkich.
Kurs ten jest przeznaczony dla klinicystów posiadających doświadczenie w zakresie technik augmentacyjnych.
Podczas kursu przedstawione zostaną jasne wytyczne na temat sposobów pobierania kości autogennej i technik augmentacji pozwalających na uzyskanie przewidywalnych rezultatów,
a także zaprezentowane zostaną sprawdzone techniki postępowania w trudnych przypadkach klinicznych.

Główne zagadnienia kursu:

-Wprowadzeni do koncepcji BBA (Biologicznej Augmentacji Kości z użyciem wyłącznie kości autogennej)
-Podstawy i ograniczenia technik augmentacyjnych
-Boczna augmentacji i zaawansowane metody zarządzania tkankami miękkimi
-Bezzębna szczęka z atrofią – koncepcje chirurgiczne i protetyczne
-Trudne przypadki kliniczne – postępowanie przed-, śród - i pozabiegowe
-Zewnętrzny sinus-lift i technika warstwowa
-Leczenie periimplantitis

Kandydat pozna następujące zagadnienia:

-Symbioza zarządzania tkankami twardymi i miękkimi
-Jak zapobiegać powikłaniom w zabiegach sinus-liftu
-Diagnostyka i sprawdzone metody planowania wstecznego w złożonych przypadkach klinicznych
-Trudne przypadki kliniczne – postępowanie przed-, śród - i pozabiegow
-Jak pobierać kość z obszarów wewnątrz jamy ustnej oraz jak postępować z pionowymi ubytkami kostnymi
-Jakie działania należy podjąć przed zabiegiem implantacji, aby unikać możliwych powikłań
-Ocena medyczno-prawnych implikacji leczenia implantologicznego