Wprowadzenie do nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem narzędzi rotacyjnych. Praktyczne podejście do pracy z mikroskopem.

Wprowadzenie do nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem narzędzi rotacyjnych. Praktyczne podejście do pracy z mikroskopem.

Wykładowca: lek. dent. Karaś Bartłomiej   

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu.Głównym obszarem jego zainteresowania jest endodoncja /leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem, Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowychoraz ogólnoeuropejskich. Od 2013 roku współpracuje z firmą Esdent szkoląc lekarzy dentystów w temacie endodoncjaw praktyce -zasady pracy z mikroskopem.


dzień 1 (sobota) 10.00 -17.30
Część teoretyczna: Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania leczenia endodontycznego wg.
ESE
Radiologia w praktyce endodontycznej
Odubowa zęba do 1 klasy wg. Blacka
Koferdam
Zasady wyznaczania długości roboczej
Wpływ anatomii na opracowanie - połączenia, rozgałęzienia, krzywizny
Opracowanie ręczne - glide path, patency i ich znaczenie dla powodzenia leczenia
Opracowanie maszynowe - rodzaje narzędzi, cechy charakterystyczne, metody pracy
Część warsztatowa: Opracowanie zębów treningowych oraz usuniętych (przyniesionych przez
kursantów i po trepanacji komory)

Dzień 2 (niedziela) 9.00 -15.30
Część teoretyczna: Budowa mikroskopu
Przygotowanie gabinetu i pola operacyjnego
Ergonomia pracy z mikroskopem
Wykorzystanie mikroskopu w poszczególnych dziedzinach stomatologii.
Instrumentarium wykorzystywane w endodoncji
Współpraca z asystą podczas zabiegu.
Wykorzystanie koferdamu - techniki zakładania, doszczelniania i stabilizacji
Część warsztatowa: Ustawienie pozycji operatora przy mikroskopie
Wykonywanie podstawowych czynności z zakresu transferu
Zakładanie koferdamu na fantomie


Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów.

Termin: 27-28 lipca 2019 r.
Miejsce: Łódź , Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi , Pomorska 251. 
Punkty medyczne
: 12
Koszt: 1950 PLN
Więcej informacji i rejestracja: tel.71 353 83 51, 603 441 785 lub www.esdent.pl ; szkolenia@esdent.pl

Wprowadzenie do nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem narzędzi rotacyjnych. Praktyczne podejście do pracy z mikroskopem.