Nowoczesna protetyka „od kuchni” PROTETYCZNA PRZEBUDOWA ZGRYZU

'Nowoczesna protetyka „od kuchni” PROTETYCZNA PRZEBUDOWA ZGRYZU"

PROGRAM KURSU

1. Układ ruchowy narządu żucia jako funkcjonalna całość.
2. Biomorfoza urnż.
3. Podstawowe pojęcia dotyczące okluzji i artykulacji.
4. Ocena stanu czynnościowego urnż przed leczeniem protetycznym.
5. Wskazania do protetycznej zmiany relacji żuchwy do szczęki.
6. Deprogramacja mięśni jako przygotowanie do leczenia.
7. Analiza instrumentalna okluzji i artykulacji – łuk twarzowy i artykulatory.
8. Adaptacja czynnościowa – szyny i prowizoria.
9. Rejestracja parametrów okluzyjnych w leczeniu protetycznym – jak uniknąć błędów.
10.Ustalanie relacji żuchwy do szczęki w rozległych rekonstrukcjach protetycznych i implantoprotetycznych.
11.Utrzymanie efektów leczenia. Ocena ryzyka i niepowodzeń.

Warsztat:

- Rejestracja parametrów okluzyjnych pacjenta, zastosowanie łuku twarzowego - demonstracja. -Wykonanie deprogramatora przedniego na bazie szyny prefabrykowanej - ćwiczenia.
-Wspólna analiza przypadków.
-Planowanie leczenia.

 Uwaga: można przyjechać z własnym przypadkiem klinicznym do analizy
- minimalna dokumentacja: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG.
- dokumentacja zalecana: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG, rtg stawów skroniowo-żuchwowych, fotografie .

Terminy szkolenia: 9 sierpień 2019 w godz. 9.00-18.00
Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów
Organizator kursu: Implo-Cerk Rafał Topolewski ul.Polna 149D
        43-300 Bielsko-Biała
Prowadzący: dr n med.Marcin Krywult
Kontakt i zapisy: Rafał Topolewski tel. 668 406 531
          e-mail: biuro@implocerk.com
Koszt szkolenia
: 1800 zł
Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Nowoczesna protetyka „od kuchni” PROTETYCZNA PRZEBUDOWA ZGRYZU