11. Kongres PSI / ICOI

MIEJSCE:

Hotel Novotel Poznań Centrum, Poznań, plac Andersa 1


PROGRAM:


CZWARTEK - 4 czerwca – DZIEŃ PRZEDKONGRESOWY

Curriculum Implantologii 2018-2020

9.00 - 11.00 dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU – “Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde”

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 13.00 dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU – „Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde”

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU – “Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde”

15.00 - 18.00 Egzaminy Fellowship i Diplomate


CZWARTEK – 4 czerwca - WARSZTATY

10.00 - 18.00 dr Mariusz Bołzan – „Podstawy współczesnej chirurgii stomatologicznej. Bezpieczna implantacja z uwzględnieniem augmentacji tkanek miękkich i twardych”

16.00 - 21.00 dr Konstantinos Valavanis – „Konfiguracja tkanek okołowszczepowych: parametry i główne czynniki warunkujące optymalną estetykę”

16.00 - 20.00 dr Frank Zastrow – „Augmentacja kości - podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia”

16.00 - 20.00 dr Andreas Barbetseas - "Planowanie wsteczne oraz chirurgia nawigowana: Przewidywalna implantacja jednego dnia przy wykonywaniu uzupełnienia protetycznego na pełnym łuku zębowym"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW: www.kongrespsi.pl


PIĄTEK - 5 czerwca - KONGRES

9.00 - 11.00 dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU „Protokół cyfrowy w codziennej praktyce implantologicznej"

Ceremonia wręczenia Certyfikatów Curriculum oraz Umiejętności Fellowship i Diplomate

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.15 dr Andreas Barbetseas – „Implantologia stomatologiczna bez cyfrowych złudzeń”

12.15 - 13.00 dr Konstantinos Valavanis – „Poimplantacyjne zarządzanie tkankami miękkimi: protokół chirurgiczny i protetyczny”

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 dr Frank Zastrow – „Augmentacja kości- podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia”

16.00 - 16.30 Przerwa kawowa

16.30 - 18.30 dr Frank Zastrow „Augmentacja kości- podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia”

18.30 - 19.30 Walne Zgromadzenie Członków PSI

20.30 - 1.00 COSMOparty


SOBOTA - 6 czerwca - KONGRES

9.30 - 10.15 prof. dr hab. n.med. Marzena Dominiak – „Auto- i allogenne metody regeneracji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego”

10.15 - 11.00 dr n.med. Mariusz Duda, DICOI, prof. wiz. SSU – „Augmentacja z zastosowaniem autogennej zębiny - od pojedyczych implantacji do pełnych rekonstrukcji”

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.15 lek. dent. Arkadiusz Krężlik, DICOI – „Implantoprotetyczne rekonstrukcje pełnych łuków zębowych z wykorzystaniem polimerów oraz baz tytanowych z przekierowaniem”

12.15 - 13.00 dr n.med. Andrzej Szwarczyński, DICOI, M.SC – „Przewidywalność technik augmentacyjnych w materiale własnym”

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 dr Alain Simonpieri – „Od biologii do estetyki. Pełen łuk z natychmiastowym obciążeniem - dotychczasowe osiągnięcia”

16.00 - 16.30 Przerwa kawowa

16.30 - 18.30 dr Alain Simonpieri​ – „Od biologii do estetyki. Pełen łuk z natychmiastowym obciążeniem - dotychczasowe osiągnięcia​

 

CENNIK:

Rejestracja wczesna (do 20 marca 2020):
Udział w kongresie – 1700 zł
PSI/ICOI – 1500 zł
PTS, PTSL, College DC i IMP – 1600 zł
STUDENCI – 850 zl
Uczestnicy szkolenia Curriculum Implantologii 2018-2020 - 0 zł

Rejestracja późna (od 21 marca 2020):
Udział w kongresie – 1900 zł
PSI/ICOI – 1700 zł
PTS, PTSL, College DC i IMP – 1800 zł
STUDENCI – 950 zl
Uczestnicy szkolenia Curriculum Implantologii 2018-2020 - 0 zł

Warsztat dr Mariusz Bołzan – 1600 zł

Warsztat dr Frank Zastrow – 2490 zł

Warsztat dr Konstantinos Valavanis – 1600 zł

Warsztat dr Andreas Barbetseas – 1600 zł

COSMOparty – 300 zł

Ceny zawierają przerwy kawowe i lunche


REZERWACJA NOCLEGU:

Pokoje dostępne w hotelu Novotel na hasło kongres PSI

pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 439 PLN/netto doba

pokój dwuosobowy ze śniadaniami: 459 PLN/netto doba

KONTAKT:

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel. 32 203 27 85
e-mail: psi@icoi.pl

11 Kongres PSI / ICOI