PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY – podnoszenie dna zatoki szczękowej.

PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY – podnoszenie dna zatoki szczękowej.

Program:

9.00 – 18.30  

Część teoretyczna:

- Kluczowe aspekty budowy i fizjologii zatok szczękowych, zmiany związane z bezzębiem
- Patologie zatok szczękowych
- Analiza radiologiczna, możliwości i ograniczenia RVG, OPG, CBCT
- Zasady kwalifikacji do zabiegu sinus lift 
- Niezbędne instrumentarium. 
- Techniki zabiegowe, sposoby wykonania dostępu do zatoki, podniesienie błony Schneidera. 
- Rola kości autogennej 
- Biomateriały do wypełnienia zatoki szczękowej Sinus lift z jednoczesną implantacją, właściwy wybór implantów, ilość implantów. 
- Rola piezosurgery w wykonywaniu dostępu do zatoki szczękowej.
- Postępowanie przed i pozabiegowe. 
- Powikłania śródzabiegowe . 
- Powikłania pozabiegowe 
- Uzupełnienia protetyczne na implantach wszczepionych do zatoki szczękowej  

Część praktyczna:  
- Podniesienie zatoki szczękowej na modelu i wszczepienie implantów 
- Sterowana regeneracja kości (użycie piezosurgery i biomateriałów) na materiale zwierzęcym

Termin: 24 kwietnia 2021  r.
Wykładowca: lek. dent. Maciej Nowiński

Cena:  2500 zł
Punkty edukacyjne: 7
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359
Lokalizacja: Wrocław, ul. Pomarańczowa 8                  

Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 695 544 449, lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl
PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY – podnoszenie dna zatoki szczękowej.