Zarządzanie tkankami miękkimi dla augmentacji kości - moduł 1

Termin: od: 2022-09-02 do: 2022-09-03

Prowadzący: Dr Marius Steigmann zaproszony w imieniu Dr Adama Pióro 

Termin: 2-3 września 2022 r.

Miejsce: PURO Hotel Gdańsk Stare Miasto - ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk


Cena dwudniowego kursu praktycznego:

Wczesna rejestracja do 2 sierpnia 2022 cena 9165 zł

Rejestracja od 3 sierpnia 2022 cena 9665 zł

DLA ZAPISUJĄCYCH SIĘ OD RAZU NA CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 6040 ZŁ

DLA OPŁACAJĄCYCH CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 4175 ZŁ


Język kursu:

Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.


Rezerwacja noclegu w Hotelu PURO:

tel. +48 58 563 50 00 lub gdansk@purohotel.pl  hasło: "PRACOWNIA POZYTYWNYCH ZMIAN"




Opis kursu:

MODUŁ 1

Postępowanie z tkankami miękkimi przy zabiegach augmentacji kości


W miarę upływu czasu augmentacja kości przeniosła się z wysoce wyspecjalizowanych klinik do gabinetów stomatologicznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów wszczepowych liczba zabiegów augmentacji przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych zwiększa się każdego roku. Jednakże głównym problemem pozostaje nadal zespolenie tkanek miękkich w przypadku augmentacji o dużych rozmiarach, szczególnie w bocznym odcinku żuchwy i szczęki. Opracowaliśmy specjalne kształty płatów i techniki szycia dostosowane do miejsca zabiegu, aby rozwiązać ten wciąż aktualny problem dotyczący postępowania z tkankami miękkimi. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą praktycznie sposoby rozwiązywania problemu zespalania tkanek miękkich w zależności od miejsca zabiegu.


DZIEŃ 1

• Zamykanie rany bez napięcia płata – krok po kroku

• Adaptacja płata bez napięcia – różne opcje

• Techniki szycia zwiększające i zmniejszające napięcie tkanek

• Prawidłowe postępowanie z tkankami miękkimi w przypadkach cienkiego i grubego biotypu

• Zwiększanie grubości tkanek miękkich

• Jak zwiększyć elastyczność tkanek miękkich

• Tworzenie dziąsła skeratynizowanego (właściwego)

Tkanki, w zależności od rodzaju biotypu, różnie reagują na uraz spowodowany przez zabieg chirurgiczny. Z tego powodu dostosowaliśmy postępowanie chirurgiczne do biotypu (grubości tkanek  miękkich) swoistego dla każdego pacjenta i dla określonego miejsca w jamie ustnej.

Uczestnicy uczą się sposobów tworzenia płatów i technik szycia opracowanych przez dr Steigmanna.


DZIEŃ 2

• Podnoszenie dna zatoki szczękowej

• Postępowanie z tkankami miękkimi podczas podnoszenia dna zatoki

• Augmentacja kości w żuchwie z zastosowaniem PPF, VBF lub Steipod

• Augmentacja kości w szczęce z zastosowaniem przesuniętego płata podniebiennego.

PPF Periosteal Pocket Flap (płat typu „kieszeń okostnowa”)

VBF Versatil Buccal Flap (uniwersalny płat policzkowy)

Grubość tkanki dyktuje sposób postępowania w przypadku augmentacji o znacznej objętości. W przypadku grubego biotypu można postępować w sposób klasyczny. Natomiast cienki biotyp wymaga nowych metod chirurgicznych z użyciem specyficznych narzędzi. Podczas kursu zostanie opisana krok po kroku procedura zwiększania ilości tkanek miękkich potrzebnych dla zamknięcia rany bez napięcia płata, nawet w przypadkach o zmniejszonej grubości tkanek miękkich. 


Poziom: średniozawansowany

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 30 osób

Moduł 1  -  Zarządzanie tkankami miękkimi dla augmentacji kości   

Moduł 2   -  Zarządzanie tkankami miękkimi w sferze estetycznej 

Moduł 3 + 4  -  Zarządzanie tkankami miękkimi odbudowa tkanek + Komplikacje i odbudowa pełnego łuku 

Moduł 5   - Zarządzanie tkankami miękkimi - augmentacja pionowa  -  UWAGA - możliwy tylko dla tych którzy ukończą wcześniejsze 1-4 


DLA ZAPISUJĄCYCH SIĘ OD RAZU NA CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 6040 ZŁ

DLA OPŁACAJĄCYCH CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 4175 ZŁ

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 570 968 686 lub sekretariat@simitu.eu

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 2 sierpnia 2022r. zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.


Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

Zarządzanie tkankami miękkimi dla augmentacji kości - moduł 1