Kongres Polskiej Akademii Alignerowej

Pierwszy, inauguracyjny kongres Polskiej Akademii Alignerowej