Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej - EDYCJA XVII

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

Curriculum implantologii małoinwazyjnej

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego, mają niewielkie doświadczenie implantologiczne lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bezpieczną, przewidywalną implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki chirurgiczne, samodzielne implantacje pod okiem instruktorów w korzystnych warunkach anatomicznych. Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands - on  będzie miał możliwość samodzielnej implantacji podczas każdego z 4 modułów szkoleniowych. W czasie całego szkolenia każdy uczestnik wprowadzi samodzielnie co najmniej 4 implanty lub większą ilość implantów pod okiem instruktorów. Celem Curriculum nie jest nauka takich zaawansowanych procedur jak np. sinus lifting, przeszczepy tkanek miękkich, bloki kostne czy implantacje mnogie. Szkolenie odbywa się w 4 osobowych grupach.

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom.
Kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. Umiejętność zachowania zasad aseptyki i jałowości na sali zabiegowej, przygotowanie gabinetu i pacjenta do zabiegu, chirurgiczne umycie się operatora i asysty do zabiegu. Podstawy chirurgii stomatologicznej. Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. Przegląd  podstawowych procedur w implantologii - augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, implantacja przezśluzówkowa bezpłatowa. Dokumentacja fotograficzna w implantologii. Powikłania i aspekty prawne.

Terminy: 12.09.2022 - 13.09.2022
              03.10.2022 - 04.10.2022
              21.11.2022 - 22.11.2022
              12.12.2022 - 13.12.2022
Wykładowca
: dr n. med. Mariusz Duda,
Punkty edukacyjne: 44
Cena: 14 300 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
          13 600 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
          13 500 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC CDM
          zniżki nie sumują się
Lokalizacja: Duda Clinic College of Dental Medicine Katowice
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ lub +48 888 751 187

Szkolenie teoretyczne Warsztaty hands - on Live - surgery Samodzielne implantacje Tylko praktyczne informacje

Listino prezzi

Curriculum implantologii małoinwazyjnej

normalna 14 300,00 zł per 2022-09-12