1995 - ukończenie szkoły średniej im. Carola I w miejscowości Krajowa

2001 - ukończenie studiów stomatologicznych w Krajowej


W roku 2005 w murach uniwersytetu medycznego mojego rodzinnego miasta, po 3 latach stażu rezydenckiego w szpitalu miejskim, otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 2008-2011 pełniłem funkcję adiunkta na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Krajowej.


Ukończyłem serię stomatologicznych szkoleń i programów podyplomowych, między innymi staż pod opieką profesora Daniela Busera na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), intensywny kurs dotyczący augmentacji tkanek twardych i miękkich pod okiem dr. Istvana Urbana w Budapeszcie (Węgry), a także sześciomodułowy program dotyczący zarządzania tkankami miękkimi w stomatologii w Instytucie Steigmanna w Heidelbergu (Niemcy).

W roku 2003 otworzyłem pierwszy własny gabinet, a od 2012 roku prowadzę klinikę stomatologiczną pod nazwą Perfect32, specjalizującą się w zabiegach rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich, w implantologii i kompleksowej rehabilitacji protetycznej.