Znoszenie nadwrażliwości bólowej zębiny

Działanie i skuteczność past do zębów w nadwrażliwości

Prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek: Dzisiaj porozmawiamy na temat nadwrażliwości zębiny, przede wszystkim o bólu, który jest spowodowany nadwrażliwością zębiny. Współcześnie, coraz częściej mówi się o tej dolegliwości, która dość szeroko występuje w społeczeństwie, co zapewne związane jest ze stylem życia i ze sposobem odżywiania.
Co zatem prowadzi do odsłonięcia zębiny?
Przede wszystkim są to czynniki mechaniczne. Tutaj możemy mówić o takich rozpoznaniach, jeśli chodzi o nadwrażliwość, jak abrazja, atrycja wynikająca z bruksizmu, z parafunkcji, a także abfrakcji, wadach zgryzu i chorobach przyzębia.
Ważnym czynnikiem w powstaniu nadwrażliwości są czynniki chemiczne, takie jak kwaśna dieta
i z ogólnych czynników jest to zapewne bulimia czy anoreksja. Jak zatem dochodzi do powstania nadwrażliwości zębiny?

Dr Adam Kolenda: Istnieją cztery teorie, jednak trzy są najbardziej udowodnione, a z nich jedna najlepiej poznana. Mówimy tutaj o bezpośrednim drażnieniu zakończeń nerwowych, o teorii receptora zębinowego, ale również o teorii hydrodynamicznej i ona tutaj pełni kluczową funkcję.
Zawsze, kiedy mówimy o nadwrażliwości zębiny, kanaliki zębinowe muszą być odsłonięte.
W teorii hydrodynamicznej dochodzi do ruchu płynu kanalikowego w kanalikach zębinowych, który powoduje drażnienie zakończeń włókien Tomesa, wywołując silny ból. Jest to najczęściej wywołane przez mocno stężone substancje np. (co pacjenci często podnoszą) podczas jedzenia czegoś słodkiego odczuwają silny ból. W tym czasie następuje, dosyć duże ciśnienie osmotyczne wywołujące ruch w kanalikach zębinowych.

E.I-G: Jeżeli rozważamy tę bardzo nieprzyjemną dolegliwość, jaką jest nadwrażliwość zębiny, to współcześnie badania dowiodły skutecznego, znaczącego działania w znoszeniu tej nadwrażliwości oraz jej zapobiegania przez fluorek cyny. Czyli suplementacja fluorkiem cyny podanym w paście do zębów powoduje zamknięcie otwartych kanalików zębinowych.
Aktualna koncepcja profilaktyczna, jeśli chodzi o zapobieganie nadwrażliwości zębiny oraz również w leczeniu, sprowadza się do działania fluorku cyny. Miejscowa suplementacja pastą do zębów, która zawiera fluorek cyny polega na zamykaniu otwartych kanalików i tym samym znoszeniu nadwrażliwości.

A.K: Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że jony cyny wytrącają się na powierzchni odsłoniętej zębiny, tworząc rodzaj czopów zamykających kanaliki zębinowe, połączeniami tak naprawdę chemicznymi.

E.I-G: Znacząco większa jest skuteczność znoszenia nadwrażliwości zębiny przez fluorek cyny niż przez inne fluorki zawarte w pastach do zębów.

A.K: Należy zauważyć, że najważniejszym czynnikiem hamującym nadwrażliwość zębiny,
w ogóle samej nadwrażliwości jest to, aby skutecznie zamknąć kanaliki zębinowe.

E.I-G: Zatem ta skuteczność zamykania, czopowania kanalików zębinowych przez cynę jest znacząco skuteczniejsza w porównaniu z innymi czynnikami, czynnymi składnikami past do zębów takimi jak fluorek sodu, monofluorofosforan sodu, czy inne.

A.K: Dziękuję Pani profesor za dzisiejszą audycję.

E.I-G: Ja również bardzo dziękuję. Spotykamy się ponownie, aby porozmawiać na temat fluorku cyny w profilaktyce kwasowej erozji szkliwa.

Była to audycja trzecia z sześciu, z cyklu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Instytutem Blend-a-med Oral-B

================