Antybakteryjne działanie past codziennego użytku

Rozmowa o bakteriobójczych I bakteriostatycznych mechanizmach działania składników aktywnych past.

Prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek: To co jest ważne, jeżeli mówimy o systematycznym, codziennym stosowaniu past do zębów z jej składnikami czynnymi, to myślimy tutaj o działaniu antybakteryjnym tych czynnych składników, a zatem fluorek cyny, który jest tym składnikiem czynnym w paście do zębów. Działanie stabilizowanego fluorku cyny polega na działaniu bakteriobójczym. To działanie tj. rozrywanie błon komórek bakterii i niszczenie na tej drodze bakterii, szerokie działanie bakteriostatyczne, przede wszystkim polega na hamowaniu metabolizmu bakterii, na hamowaniu wzrostu bakterii. Aby doszło do hamowania metabolizmu bakterii, to w płytce bakteryjnej musi się znaleźć odpowiednia ilość cyny, tej która pochodzi ze związku stabilizowanego fluorku cyny. Ten poziom nie może być mniejszy jak 20 ppm, co w wielu badaniach m.in. w doniesieniach prof. Konopki zostało udowodnione i zaprezentowane.
Działanie antybakteryjne stabilizowanego fluorku cyny polega też na zmniejszeniu lepkości, adhezji bakterii, które nie mają zdolności przylepiania się i tworzenia kolejnych warstw biofilmu.
Hamowanie metabolizmu cukrów spowodowane przez stabilizowany fluorek cyny jest też bardzo istotne. Zmniejsza produkcję kwasów i wielocukrów, co w aspekcie powstawania próchnicy jest bardzo istotne.
Następnie fluorek cyny hamuje syntezę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych o działaniu prozapalnym, o czym wiemy i co zostało również udowodnione.

A zatem doktorze, te mechanizmy działania przeciwpłytkowego i przeciwzapalnego fluorku cyny, na czym tak naprawdę polegają?

Dr Adam Kolenda: Rozpatrując związek fluorku cyny należy zwrócić uwagę, że składnikiem hamującym metabolizm odkładania płytki nazębnej są przede wszystkim jony cyny. Tak jak Pani Profesor zdążyła zauważyć, minimalne stężenie hamujące jonów cyny w samej płytce nie może być mniejsze niż 20 ppm, co osiąga się przy zastosowaniu pasty zawierającej 0,454 % fluorku cyny i utrzymuje się takie stężenie od 8 do 12 godzin. Ten mechanizm polega również na wpływie jonów cyny na hamowanie wydzielania zewnątrzkomórkowych polisacharydów oraz adhezji samych bakterii w płytce.
Jony cyny łącząc się z grupami tiolowymi szlaku metabolicznego bakterii G(+) zaburzają integralność samej błony komórkowej i działają bakteriostatycznie. W przeprowadzonych badaniach in vitro wykazano, iż fluorek cyny wykazuje przede wszystkim działanie przeciwzapalne w trzech mechanizmach: w hamowaniu gingipainy – jest to czynnik wirulencji Porphyromonas gingivalis, w hamowaniu metaloproteinaz w kolejności trzynastej, trzeciej oraz drugiej oraz hamowaniu interleukiny 1β.

E.I-G: No tak i w związku z tym już możemy mówić o skuteczności działania fluorku cyny w aspekcie zmniejszania stanów zapalnych dziąseł równocześnie, jeśli chodzi o szerzej pojęte schorzenie jamy ustnej, jakim jest choroba przyzębia. Tutaj badania kliniczne pokazują, że stabilizowany fluorek cyny w porównaniu z monofluorofosforanem sodu redukuje krwawienie dziąseł o 73%. Dalsze badania w porównaniu z zawartym w paście triklosanem, który wiadomo jakie ma działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne, tutaj redukcja zapalenia przy użyciu pasty z zawartością stabilizowanego fluorku cyny jest większa o 35%. A jeśli chodzi o redukcję krwawienia zwiększa aż o 62 %. Czyli w aspekcie działań stabilizowanego fluorku cyny w odniesieniu do innych związków fluoru, a przede wszystkim do triklosanu, który jak wiemy został już przynajmniej w Unii Europejskiej absolutnie zakazany by stosować go w pastach do zębów jako środek bakteriobójczy, bakteriostatyczny, to tutaj, na nasze potrzeby, działania profilaktycznego, leczniczego odpowiada właśnie stabilizowany fluorek cyny.
Czy zgodzi się Pan ze mną?

A.K: Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę

E.I-G: Dziękuję

Była to audycja piąta z cyklu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Instytutem Blend-a-med Oral-B

================