Rino Burkhardt ukończył Uniwersytet w Zurychu. Na Wydziale Medycyny tej samej uczelni uzyskał on stopień naukowy doktora. Jest certyfikowanym specjalistą periodontologii EFP (Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego) i posiadaczem tytułu Master of Science w dziedzinie periodontologii, który zdobył na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Bernie.

Obecnie dr. Burkhardt prowadzi w Zurychu prywatny gabinet stomatologiczny specjalizujący się wyłącznie w zabiegach z zakresu periodontologii i implantologii, a także - w niepełnym wymiarze godzin - pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Zurychu. Poza pracą zawodową i nauczaniem bierze on również czynny udział w projektach naukowych i badawczych skupiających się przede wszystkim na gojeniu tkanek i rozwoju technik chirurgicznych.

Jest on wiceprezydentem Fundacji Wspierającej Rozwój Nauki na Rzecz Promocji Zdrowia Jamy Ustnej (Clinical Research Foundation for the Promotion of Oral Health), a także przewodzi grupie naukowej badającej biologię tkanek jamy ustnej i gojenie tkanek. W roku 2017 został on członkiem naukowym Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologicznego (SSP). Aktualnie jest prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego (SGI-SSIO) oraz członkiem zarządu komitetu naukowego Szwajcarskiego Towarzystwa Stomatologicznego (SSO). Dr. Burkhardt jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji (EAO), a także recenzentem wielu branżowych pism naukowych (jak Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research oraz wiele innych).