John Mew, Mike Mew – New thinking on Facio-dental development

Nowe myślenie o rozwoju twarzy i uzębienia - John Mew, Mike Mew

Do niedawna uważano, że leczeniem ortodontycznym nie jesteśmy w stanie w istotny sposób poprawić wyglądu twarzy. Jednak wraz z rozwojem ortotropii czyli techniki nastawionej na kierowanie wzrostem twarzy możemy zacząć opracowywać nowe, bardziej ambitne cele leczenia ortodontycznego. Podczas szkolenia przedstawimy w jaki sposób można wpływać nie tylko na szczękę, ale także na pozostałe kości środkowego piętra twarzy tak, aby skorygować jej nieprawidłowy wzrost. Przedstawimy technikę, którą rozwijamy od 50 lat i efekty leczenia ortotropicznego dzieci i starszych pacjentów.


Cena: 1300 zł - 14 dniowy dostęp do kursu

Punkty edukacyjne: przyznawane na podstawie zdanego testu

Czas trwania: 5:39 h

Wykładowcy: prof. John Mew, dr Mike Mew

Dostęp do kursu możliwy jest tylko z konta, z którego został dokonany zakup.


Rejestr z 18 Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Kierowania Wzrostem Twarzy – Ortotropii, które odbyło się 23-24 września 2022 roku w Krakowie.


Pozostałe kursu online o tematyce ORTOTROPII:

Simon Wong - Czy leczenie metodą ortotropii jest bezpieczne? - KLIKNIJ TUTAJ

część I wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ
John Mew - Wzrost środkowego piętra twarzy
Dominik Piskorski - Od ortodoncji do ortotropii - główne różnice. Czy nadszedł czas na zmianę paradygmatu?

cześć II wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Wilfried Engelke - Historia modelu biofunkcjonalnego opisującego funkcję górnych dróg oddechowych 
Marisa Santos - Wczesne leczenie dzieci 

Katarzyna Chmielińska-Popiołek - Wczesne leczenie ortodontyczne (ortotropiczne) pacjentów z klasą II

Dovilė Drungilaitė - Jak leczyć, gdy jest za późno?

Dyskusja wykładowców


cześć III wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Mike Mew - Badanie z wykorzystaniem skanowania 3D twarzy pomocne w rozumieniu i poprawie wyników leczenia ortotropicznego. Przyszłość IAFGG.

Agnieszka Romanik - Czy dzieci noszą aparaty? O relacji lekarz-rodzic-pacjent

Magdalena Otwinowska - Sterowanie wzrostem twarzy - doświadczenia własne

Wilfried Engelke - Zastosowanie modelu biofunkcjonalnego w zaburzeniach połykania i oddychania  


cześć IV wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Indrė Misiūnienė - Jak pokochać ortotropię? Porady dla początkujących

Sandra Kahn - Prawidłowy tor oddechowy, a wzrost doprzedni twarzy – profilaktyka i wsparcie górnych dróg oddechowych

Indrė Misiūnienė - Rola witamin i minerałów w prawidłowym rozwoju twarzy i zgryzu

Simon Wong - Wyniki leczenia ortotropicznego aparatami typu bioblok, 152 następujących po sobie pacjentów