Simon Wong - Is Orthotropics Safe?

Czy leczenie metodą ortotropii jest bezpieczne? - Simon Wong
Autor przedstawi najnowsze badania dotyczące postawy jamy ustnej, wzrostu twarzy i ortotropii. Poruszy problem praktykowania poza ogólnie przyjętymi kanonami postępowania i koniecznością nie tylko oceny swoich sukcesów ale także popełnianych błędów. Omówi metodę selekcji przypadków oraz jaki wpływ dla bezpiecznej praktyki ma czas rozpoczęcia leczenia. Dr Wong przedstawi także szereg praktycznych rozwiązań w pracy z bioblokami i zaprezentuje obszerną dokumentację szeregu perfekcyjnie wyleczonych przypadków metodą ortotropii.

Cena: 1300 zł - 14 dniowy dostęp do kursu

Punkty edukacyjne: przyznawane na podstawie zdanego testu

Czas trwania: 6:35 h

Wykładowca: Simon Wong

Dostęp do kursu możliwy jest tylko z konta, z którego został dokonany zakup.


Rejestr z 18 Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Kierowania Wzrostem Twarzy – Ortotropii, które odbyło się 23-24 września 2022 roku w Krakowie.


Pozostałe kursu online o tematyce ORTOTROPII:

John Mew, Mike Mew – Nowe myślenie o rozwoju twarzy i zgryzie - KLIKNIJ TUTAJ

część I wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ
John Mew - Wzrost środkowego piętra twarzy
Dominik Piskorski - Od ortodoncji do ortotropii - główne różnice. Czy nadszedł czas na zmianę paradygmatu?

cześć II wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Wilfried Engelke - Historia modelu biofunkcjonalnego opisującego funkcję górnych dróg oddechowych 
Marisa Santos - Wczesne leczenie dzieci 

Katarzyna Chmielińska-Popiołek - Wczesne leczenie ortodontyczne (ortotropiczne) pacjentów z klasą II

Dovilė Drungilaitė - Jak leczyć, gdy jest za późno?

Dyskusja wykładowców


cześć III wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Mike Mew - Badanie z wykorzystaniem skanowania 3D twarzy pomocne w rozumieniu i poprawie wyników leczenia ortotropicznego. Przyszłość IAFGG.

Agnieszka Romanik - Czy dzieci noszą aparaty? O relacji lekarz-rodzic-pacjent

Magdalena Otwinowska - Sterowanie wzrostem twarzy - doświadczenia własne

Wilfried Engelke - Zastosowanie modelu biofunkcjonalnego w zaburzeniach połykania i oddychania  


cześć IV wykładów Ortotropii - KLIKNIJ TUTAJ

Indrė Misiūnienė - Jak pokochać ortotropię? Porady dla początkujących

Sandra Kahn - Prawidłowy tor oddechowy, a wzrost doprzedni twarzy – profilaktyka i wsparcie górnych dróg oddechowych

Indrė Misiūnienė - Rola witamin i minerałów w prawidłowym rozwoju twarzy i zgryzu

Simon Wong - Wyniki leczenia ortotropicznego aparatami typu bioblok, 152 następujących po sobie pacjentów