Dr Frank Zastrow jest doświadczonym chirurgiem stomatologicznym, byłym współpracownikiem klinicznym profesora dr. Fouada Khoury’ego w jego klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu w Niemczech. Dr Zastrow powadzi obecnie własną klinikę w Wiesloch w Niemczech. W swojej pracy zajmuje się głównie rekonstrukcjami tkanek twardych i miękkich w trudnych i złożonych przypadkach klinicznych. Prowadzi również wykłady z tego zakresu na arenie międzynarodowej (www.frankzastrow.com) i jest założycielem grupy Facebookowej `Real Bone Builders` - będącej platformą wymiany informacji na temat Biologicznej Augmentacji Kości, czyli zabiegów regeneracyjnych z wykorzystaniem wyłącznie autogennych tkanek twardych i miękkich.

 

Po ukończeniu studiów stomatologii na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech, dr Zastrow został pracownikiem naukowym oddziału chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej Uniwersytetu w Heidelbergu
(dyrektor medyczny: prof. dr J. Mühling). W 2008 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej oraz obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu. W latach 2009-2012 pracował jako chirurg stomatologiczny w prywatnej klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu, w Niemczech (dyrektor medyczny: prof. dr F. Khoury), gdzie od 2011 roku sprawował funkcje starszego lekarza. W 2011 roku uzyskał tytuł Master M.Sc. z Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Münster, w Niemczech.