Dr. Samvel Bleyan to stomatolog dysponujący ponad 27-letnim doświadczeniem w chirurgii stomatologicznej, rehabilitacji protetycznej i stomatologii estetycznej. Jako wykładowca od lat dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami, zarówno w kraju jak i za granicą.


W roku 1990 otrzymał dyplom ukończenia studiów stomatologicznych z wyróżnieniem w murach Państwowego Instytutu Medycznego w Erewaniu. W latach 1990-1992 odbył i ukończył z wyróżnieniem staż podyplomowy na Wydziale Protetyki tej samej uczelni. W roku 1995 otrzymał dyplom ukończenia studiów MBA na Uniwersytecie Amerykańskim w Armenii. Dr. Samvel Bleyan od roku 1997 prowadzi w Moskwie prywatną praktykę stomatologiczną zajmującą się głównie (lecz nie tylko) implantologią i rehabilitacją protetyczną pacjentów.


Dr. Bleyan skupia się w swojej pracy głównie na implantologii, zaawansowanych technikach przeszczepów kostnych oraz rehabilitacji tkanek miękkich otaczających implanty. Celem jego działań jest zaoferowanie pacjentowi rekonstrukcji protetycznej charakteryzującej się harmonią i spójnością.

Dr. Bleyan jako wykładowca wziął czynny udział w Światowym Kongresie w Orlando w roku 2017, Światowym Kongresie Ultradźwiękowej Piezochirurgii Kości w Delhi (2017) oraz Kongresie SYFAC 2017 we Francji. Podczas spotkania Osseodensification Study Club w Jackson (Michigan) wygłosił wykład na temat optymalizacji podłoża protetycznego przy użyciu wierteł Densah, a w Moskwie przedstawił prezentację na temat techniki zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i implantacji natychmiastowej. 

Co więcej, Dr. Bleyan jest współzałożycielem centrum edukacyjnego “Academy Magistr” w Moskwie, w którym podczas praktycznych warsztatów szkoleniowych i zabiegów na żywo dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami.

Dr. Bleyan poprowadził serię całodniowych szkoleń teoretycznych i praktycznych na temat zaawansowanych technik transplantacji tkanek twardych i miękkich w Paryżu (Francja) oraz Delhi (Indie).