Esencja piękna okiem periodontologa

Periodontologia to dziedzina z założenia łącząca ze sobą różne specjalizacje. Konferencja The Essence of Beauty, MIS Poland - o interdyscyplinarnym modelu leczenia w swojej codziennej pracy mówi Dr. n med. Agnieszka Laskus.

Konferencja The Essence of Beauty – z Panią Doktor Agnieszką Laskus rozmawiała Aleksandra Grabiec, Dental Radio.

Aleksandra Grabiec: Pani Doktor, jakie są korzyści z interdyscyplinarnego podejścia do leczenia pacjenta w dzisiejszych czasach?

Agnieszka Laskus: Przynajmniej poczwórna korzyść dla pacjenta. Z punktu widzenia eliminacji czynnika ekonomicznego - jeżeli możemy połączyć szereg specjalizacji w jednym czasie, eliminacji przed- i pozabiegowych utrudnień takich jak stres operacyjny, leczenie farmakologiczne wielokrotnie realizowane. Jeżeli możemy połączyć specjalizacje i skrócić czas leczenia, zrobić więcej w jednym - jest to oczywiście dużą zaletą i pacjenci to podkreślają. I trzecia rzecz – poprzez holistyczne, wielospecjalistyczne spojrzenie na pacjenta – optymalizacja leczenia, a chyba na tym nam najbardziej zależy. Z punktu widzenia lekarza również, bo po pierwsze – zwiększa nam szansę na dobrą diagnostykę, przewidywalność leczenia i podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych, których samotnie nie podejmujemy. Są badania na ten temat wśród wielu lekarzy pracujących w pogotowiu na świecie, tam gdzie decyzje podejmowane są w pojedynkę osiągane są zdecydowanie gorsze wyniki łącznie z narażeniem życia pacjentów – natomiast tam, gdzie pracuje cały zespół jest szersze spojrzenie na szereg drastycznych problemów, które się zdarzają. To jest oczywiście porównanie. Natomiast w naszej dziedzinie myślę, że sprawdza się to dobrze - o czym świadczy zainteresowanie uczestników konferencji.

A.G. : Jako specjalista periodontolog – z kim współpracuje Pani Doktor na co dzień ?

A.L. : Oczywiście nie ma periodontologii bez ortodoncji. To jest bardzo ważna współpraca, ponieważ ja mogę optymalizować tkanki miękkie ale piękno, kształt, profil wyłaniania, uśmiech jest pracą ortodontów. Również praca protetyków- czasami , a nawet w większości pacjent przychodzi po pewien typ rozwiązań, które nie zawsze stomatologia zachowawcza zapewnia. Więc oczywiście- ortodoncja, protetyka, również endodoncja – zespoły endo-perio. Myślę, że periodontologia jest taką dziedziną, która z założenia musi łączyć ze sobą różne inne specjalizacje. Ponieważ jestem także implantologiem i zajmuję się leczeniem chirurgicznym w implantologii to współpraca również z ortodontami, protetykami. W swojej pracy klinicznej konsultuję się z lekarzami ogólnymi bo przygotowując pacjentów do dużych zabiegów implantologicznych muszę mieć świadomość stanu zdrowia ogólnego pacjenta, a więc i laryngolodzy, reumatolodzy i ortopedzi –  grupa, z którą najczęściej współpracuję. Chyba,  że są szczególne czynniki ryzyka u pacjenta – to dodatkowo diabetolodzy, kardiolodzy.

A.G. : „The Essence of Beauty” jako główny temat konferencji. A jakie jest Pani ujęcie piękna w codziennej praktyce?

A.L. : Staram się to dzisiaj pokazać łącząc stomatologię, jej jakby esencję piękna w dziedzinie jaką jest medycyna, będąca moją pasją, ze sztuką i muzyką. To jest chyba najlepsze przełożenie, że piękno to prawda i natura. Więc jeśli dla 70 – letniego pacjenta, który do mnie przychodzi esencją piękna jest funkcja, czynność i poprawa jakości życia i na tym mu zależy, mogę mu to dać - to jest piękno i nie trzeba w tym celu robić photoshopa, czy malować pacjenta specjalnie by uzyskać zderzenie estetyki biało – czerwonej. Natomiast są pacjenci, którzy mają absolutnie inne oczekiwania funkcjonalno – estetyczne i wtedy piękno to, poprzez prawdę, dobre planowanie i leczenie, wychodzenie też naprzeciw oczekiwaniom pacjenta by w tym wypadku połączyć: funkcję i estetykę i czynność.

A.G. : Konferencja The Essence of Beauty – wykłady, warsztaty ale także interesujący panel dyskusyjny…

A.L. : Tak, panel dyskusyjny był ciekawy dla wszystkich wykładowców również myślę, że dla uczestników konferencji. Było duże zainteresowanie, pytania z sali. Mimo, że troszkę pędziliśmy z programem, jak zawsze, żeby zdążyć to jednak myślę, że udało się uzyskać i zainteresowanie widowni i nas wszystkich. Więc szczerze – o to chodzi, by była dyskusja i było poszerzenie wiedzy. To jest jakby sens każdej konferencji.

A.G. : Dziękuję bardzo za rozmowę – to była Pani Doktor Agnieszka Laskus w rozmowie z Aleksandrą Grabiec, Dental Radio. 

Oprac. Aleksandra Grabiec