DMD, MSc, PhD; tytuł: Dyrektor ds. Stomatologii Estetycznej; Katedra Stomatologii Estetycznej Fundacji Dona i Sybili Harringtonów, ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii w 1989, zdobywając tytuł lekarza stomatologii. Tytuł doktora uczelnianego uzyskał w 1992, a w 2002 otrzymał stopień naukowy PhD.
W okresie 1989–1997 odbywa szkolenie podyplomowe w zakresie stałych prac protetycznych i okluzji, stomatologii zabiegowej i endodoncji, a jednocześnie pracuje jako wykładowca na tym samym uniwersytecie. W latach 1997–1999 zatrudniony jako wizytujący profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Minnesocie – Centrum Badania Biomateriałów i Biomechaniki na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Minnesocie. Po ukończeniu dwuletniego okresu prac badawczych dr Magne powrócił na Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Genewie i objął pozycję starszego wykładowcy na Oddziale Protez Stałych i Okluzji, którą pełnił do momentu wyjazdu na Wydział Stomatologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w lutym 2004.

Jest laureatem licznych nagród Szwajcarskiej Fundacji Naukowej i Szwajcarskiej Fundacji Grantów Medyczno-Biologicznych oraz otrzymał Nagrodę Młodego Badacza 2002 od Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych.

Jest też autorem licznych artykułów klinicznych oraz badawczych poświęconych kwestiom estetyki i stomatologii adhezyjnej oraz znanym międzynarodowym wykładowcą w tych zakresach tematycznych. Dr Magne jest ponadto autorem książki Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition – A Biomimetic Approach, która została przetłumaczona na jedenaście języków i jest uważana za jedną z najważniejszych pozycji w dziedzinie stomatologii adhezyjnej i estetycznej.