Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i sto¬matologii estetycznej w kraju i za granicą.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

Wraz z małżonką Magdaleną prowadzi Specjalistyczną Klinikę Stomatologiczną Impladent w Gdańsku. Klinika posiada akre¬dytację Ogólnopolskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.