Dr Luca De Stavola - Nowoczesna koncepcja zaawansowanej augmentacji kości. KHOURY guided - GBR - Soft tissue

Termin: od: 2025-03-12 do: 2025-03-14

Nowoczesna koncepcja zaawansowanej augmentacji kości. KHOURY guided - GBR - Soft tissue

Wykładowca: LUCA DE STAVOLA (Your dental future)

Termin: 12-14 marca 2025 r.

Miejsce: Gdańsk


Kość autogenna uznawana jest za najlepsze rozwiązanie w procesie augmentacji ze względu na nieporównywalne właściwości biologiczne. Swobodne pobieranie kości w dużej mierze uzależnione jest od posiadania odpowiednich umiejętności, co stwarza poważne ograniczenie dla wielu lekarzy. Jednak dziś, technologie cyfrowe stwarzają możliwość pobierania kości z pomocą komputera, co zwiększa bezpieczeństwo i powoduje, że proces staje się przewidywalny i prosty. Podczas kursu, Uczestnicy dowiedzą się jak zrozumieć charakterystykę ubytku, zwiększając zdolność do  podejmowania decyzji w sprawie optymalnego materiału do przeszczepu oraz podejścia chirurgicznego w odniesieniu zarówno do tkanek miękkich i twardych. Dzięki szkoleniom praktycznym będzie można pogłębić wiedzę na temat zabiegu augmentacji kości.

DZIEŃ 1 KRYTERIA DECYZJI W PROCESIE AUGMENTACJI KOŚCI 
1.    KLASYFIKACJA WAD BIOLOGICZNYCH
2.    JAK WYBORY CHIRURGA MOGĄ WPŁYNĄĆ NA EFEKT KOŃCOWY REGENERACJI KOŚCI 
3.    KIEDY I Z JAKIEJ PRZYCZYNY NALEŻY WYKONAĆ ZABIEG STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI (GBR)
4.    KIEDY I Z JAKIEJ PRZYCZYNY NALEŻY ZASTOSOWAĆ METODĘ KHOURY’EGO
5.    KLINICZNE OGRANICZENIA W ZAKRESIE METODY KHOURY’EGO
6.    KONCEPCJA REGENERACJI TKANKI MIĘKKIEJ 

DZIEŃ 2 PROTOKOŁY Z POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU TKANEK MIĘKKICH 
1.    DLACZEGO RANY SIĘ ROZCHODZĄ
2.    STRATEGIA W PRZYPADKU PŁATA:    
PROJEKT PŁATA
PROJEKT PŁATA ŻUCHWY
Przesunięcie miejsca nacięcia
PRZEDŁUŻENIE PŁATA
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PŁATA JĘZYKOWEGO, POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PŁATA POLICZKOWEGO
ZAMKNIĘCIE RANY
PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ŻUCHWY, PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY SZCZĘKI
3.    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TKANEK MIĘKKICH W MIEJSCU WSZCZEPIENIA IMPLANTU 
PRZESZCZEP TKANKI ŁĄCZNEJ, METODA REGENERACJI TKANKI MIĘKKIEJ 
4.    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TKANEK MIĘKKICH W MIEJSCU WSZCZEPIENIA IMPLANTU – DRUGI ETAP CHIRURGICZNY
ŻUCHWA, SZCZĘKA

DZIEŃ 3 METODA KHOURY’EGO W ERZE CYFROWEJ 
1.    ANALIZA DEFEKTU W ODNIESIENIU DO METODY KHOURY’EGO 
TECHNIKA PROSTOPADŁA “L” ORAZ TECHNIKA RÓWNOLEGŁA “I I”
2.    ANALIZA MIEJSCA POBRANIA I ZWIĄZEK Z METODĄ KHOURY’EGO
3.    POBIERANIE KOŚCI WSPOMAGANE KOMPUTEROWO 
PLANOWANIE CYFROWE, ETAPY CHIRURGICZNE 
4.    POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BLOCZKU KOSTNEGO 
PROTOKÓŁ Z DZIAŁANIA SWOBODNEGO, PROTOKÓŁ Z DZIAŁANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO
5.    PROTOKÓŁ MOCOWANIA PŁYTEK KOSTNYCH KROK PO KROKU
TECHNIKA PROSTOPADŁA “L” ORAZ TECHNIKA RÓWNOLEGŁA “I I” 
6.    WSPOMAGANE MOCOWANIE PŁYTEK KOSTNYCH 
PLANOWANIE CYFROWE, ETAPY CHIRURGICZNE
7.    ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA PLASTOKOWYM MODELU 

Ceny:
Wczesna rejestracja do 11 stycznia 2025 – cena 13900 PLN
Rejestracja od 12 stycznia 2025– cena 14600 PLN
Liczba miejsc ograniczona ! 


Język kursu: Angielski - Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

Liczba uczestników: maks. 30 osób 


Organizatorem kursów jest Pracownia Pozytywnych Zmian we współpracy z  Dr. Adamem  Pióro 


REJESTRACJA I INFORMACJA:
szkolenia@pracowniapz.pl
tel. +48 793 199 770 


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 12 lutego 2025 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.


KUPUJ NA RATY KORZYSTAJĄC Z COMFINO
Nowoczesna koncepcja zaawansowanej augmentacji kości. KHOURY guided - GBR - Soft tissue