Kortykotomia i augmentacja tkanek miękkich w skojarzeniu z leczeniem ortodontycznym

Termin: od: 2024-09-28 do: 2024-09-28

Miejsce: 

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

WYKŁADOWCY:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska  - chirurg, periodontolog 

Lek. dent. Joanna Ejsymont - specjalista ortodonta

Termin: 28.09.2024


Celem leczenia ortodontycznego jest nie tylko osiągnięcie satysfakcjonującej estetyki i prawidłowej funkcji narządu żucia, ale przede wszystkim utrzymanie, a nawet poprawa statusu tkanek przyzębia. Szczególnym wyzwaniem jest leczenie osób z cienkim fenotypem, u których wrasta prawdopodobieństwo wystąpienia dehiscencji i fenestracji kości, recesji dziąsła czy resorpcji korzeni.

Bezpieczeństwo leczenia ortodontycznego można zwiększyć dzięki zastosowaniu dodatkowych zabiegów chirurgicznych tj. kortykotomii i augmentacji tkanek miękkich. Wykonanie kortykotomii aktywuje zjawisko określane mianem „fenomen miejscowego przyspieszenia”, w wyniku którego dochodzi do przejściowej osteopenii, a przez to zmniejszenia oporu kości na działanie przyłożonej siły. Zjawisko to daje przemijający impuls do przebudowy i może przyspieszyć proces gojenia tkanek twardej i miękkich. Z dostępnych danych wynika, że zabieg kortykotomii poprzedzający leczenie ortodontyczne przynosi wiele zalet takich jak: szybsze przesuwanie zębów, krótszy czas leczenia, bezpieczna rozbudowa wyrostka zębodołowego, czy stabilność efektów leczenia. 

Nie mniej istotny jest status tkanek miękkich, który może pogorszyć się podczas lub po leczeniu ortodontycznym. Dlatego też, szczególnie u osób z cienkim fenotypem, przed ortodontyczną ekspansją łuku zębowego, zabieg kortykotomii powinien być poprzedzony augmentacją dziąsła.

W programie kursu zawarte zostały zagadnienia dotyczące:

- planowania skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

- sekwencji zabiegów ortodontycznych i chirurgicznych

- wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu kortykotomii i augmentacji tkanek miękkich

- technik chirurgicznych: kortykotomia, augmentacja dziąsła z użyciem przeszczepu tkanki łącznej

- narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów i opieki pozabiegowej

- ortodontycznego aspektu leczenia wspomaganego zabiegiem kortykotomii

- potencjalnych powikłań leczenia.

Część praktyczna obejmuje demonstracje z udziałem pacjenta. Zaprezentowane zostaną:

- zabieg kortykotomii

- ortodontyczne zaopatrzenie pacjenta po zabiegu chirurgicznym.


Plan szkolenia:

8.00 – 9.30 – wykład

9.30 – 9.45 – przerwa kawowa

9.45 – 11.15 – wykład

11.15 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 12.30 – wykład

12.30 – 13.15 – lunch

13.15 – 14.45 – zabieg chirurgiczny

14.45 – 15.00 – zabieg ortodontyczny

15.00 – 16.30 – wykład

16.30 – 16.40 – przerwa kawowa

16.40 – 17.40 – wykład

17.40 – 18.00 – dyskusja, rozdanie certyfikatów


Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.

 Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.    

 

Poziom: początkujący

Czas trwania: 1 dzień

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 2650zł – wczesna rejestracja do 30 dni przed kursem lub 3100zł późna rejestracja       


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Cena regularna: 3265 zł

Konto i zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.  

Faktury wystawiane są automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


KUPUJ NA RATY KORZYSTAJĄC Z COMFINO
Kurs praktyczny z zabiegiem wykonywanym na pacjencie