Diagnostyka i leczenie pacjentów z nieprawidłowościami w stawach skroniowo-żuchwowych i kompleksie szczytowo-obrotowym. Od CBCT do fizjoterapii.

DANIA TAMIMI i MARIANO ROCABADO 

Diagnozowanie i planowanie leczenia u pacjenta z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego i stawu czaszkowo-szyjnego


4-5 Października 2024 

Hotel Sheraton WARSZAWA 


3 października

Warsztat praktyczny "Ortopedyczna stabilność czaszkowo - żuchwowa i czaszkowo - kręgowa" - MARIANO ROCABADO

6 października

Warsztat praktyczny "Ocena CBCT stawu skroniowo-żuchwowego i odcinka szyjnego kręgosłupa" - DANIA TAMIMI


Język: 
Angielski - Konferencja i warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski


Program:

Dzień 1

9:00-10:30 dr Dania Tamimi - Badanie RTG i anatomia makroskopowa oraz embriologia stawu skroniowo-żuchwowego i czaszkowo-szyjnego

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:30 dr Dania Tamimi i prof. Mariano Rocabado - Anomalie szyjnego odcinka kręgosłupa i aspekty kliniczne

12:30-13:30 Lunch              

13:30- 15:30 dr Dania Tamimi - Obrazowanie i diagnostyka dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (zaburzenia wewnątrz torebkowi stawowej, w tym rozregulowanie wewnętrzne, choroba zwyrodnieniowa stawu, zapalenie błony maziowej, rozluźnienie więzadeł, wysięk stawowy i wiotkość)

15:30-16:00 przerwa kawowa

16:00-18:00 prof. Mariano Rocabado - Ocena i diagnostyka bólu mięśniowo-powięziowego i tkanki łącznej, punkty aktywujące, ból mięśni szyjnych, ucisk na korzenie nerwowe kręgosłupa

 

Dzień 2

9:00-10:30 prof. Mariano Rocabado - Rozpoznanie stabilności ortopedycznej: stawu skroniowo-żuchwowego i szczytowo-potylicznego, mięśni oraz okluzji.

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:30 dr Dania Tamimi - Diagnozowanie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, dróg oddechowych i okluzji

12:30-13:30 Lunch

13:30- 15:30 dr Dania Tamimi i prof. Mariano Rocabado - Planowanie leczenia pacjenta z dysfunkcją stawu skroniowo- żuchwowego i stawu czaszkowo-szyjnego: Położenie wyrostków kłykciowych: Rozpoznanie i planowanie leczenia związanego z położeniem górnym, dolnym, bocznym i tylnym wyrostków kłykciowych

15:30-16:00 przerwa kawowa

16:00-18:00 prof. Mariano Rocabado - Poziome położenie dołu skroniowego (zginanie i prostowanie szyi, zginanie boczne i skręcanie). Znaczenie obserwacji osiowej. 

                      dr Dania Tamimi i prof. Mariano Rocabado - Wzajemne ułożenie czaszki i szyi oraz postawa pacjenta.

18:00 - Zakończenie 


CENY:
Wczesna rejestracja  do 31 maja 2024 - 2100 zł 
Rejestracja 1 czerwca - 20 września 2024 -  2400 zł

ONSITE od 21 września 2024 - 2900 zł 

Cena dla członków PAA, PASE, PSI, FACE, MASTER LEVEL do 31 maja 2024 - 1890 zł

Cena grupowa (jedna faktura, minimum 10 osób, dotyczy tylko nowych zapisów) - 1790 zł 


Hands - on dla uczestników Konferencji - liczba miejsc ograniczona - 4100zł 

Hands - on dla osób nie uczestniczących w Konferencji  - zapis możliwy po 31 lipca w ramach dostępnych miejsc - 4900zł 


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 2 września 2024 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.


KUPUJ NA RATY KORZYSTAJĄC Z COMFINOSPONSOR BURSZTYNOWY:


SPONSOR KRYSZTAŁOWY: