Perio w praktyce. Regeneracja wokół implantów i zębów własnych – przegląd różnych technik zarządzania płatem.


PROWADZĄCY:

DR BEAT WALLKAMM (Langenthal, Szwajcaria)


KIEROWNICTWO NAUKOWE I WPROWADZENIE:

dr n.med. Adam Ziemlewski z Kliniki IMPLADENT Medical&Dental Clinic.

 

CENA:

2 190 PLN


MIEJSCE SZKOLENIA:

Klinika IMPLADENT

ul. Kartuska 312, 80-125 Gdańsk


 KURS PODZIELONY NA MODUŁY:


1.  Periodotnologia

• Leczenie chorób przyzębia krok po kroku.

• Gotowe protokoły postępowania.


2.  Periodontologia regeneracyjna (GTR)

• Historia i różne techniki chirurgii przyzębia.

• Nowoczesne materiały regeneracyjne i ich zastosowanie.

• Koncepcje mikrochirurgiczne.

• Techniki zachowania brodawki zęba, techniki zarządzania płatem.


3.  Leczenie periimplatitis – niechirurgiczne i chirurgiczne

• Etiologia, diagnostyka, możliwości leczenia periimplatitis.

• Leczenie zachowawcze ubytków periimplant.

• Sterowana regeneracja kości (GBR) w leczeniu ubytków periimplant.

• Techniki resekcyjne.


Każdy moduł podzielony jest na część wykładową i ćwiczenia.