Uzyskał tytuł doktora na Ernst Moritz Arndt University w Greifswaldzie w Niemczech. W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pierre'a Foucharda za osiągnięcia naukowe i sposób prowadzenia praktyki stomatologicznej. Po okresie intensywnych szkoleń w prywatnej praktyce dr. Diethera Reuscha w Westerburg w Niemczech dr Tadas Korzinskas został w 2009 roku najmłodszym dyplomowanym specjalistą ze stomatologii estetycznej i funkcjonalnej Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (DGÄZ). W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego nadany przez European Dental Association (EDA). Taka podwójna certyfikacja została nadana tylko 14 razy przez 15 lat. Jest aktywnym członkiem komisji certyfikacyjnej DGÄZ.

2009 rozpoczął prace na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech (Kierownik- Prof. Dr. mult. Robert Sader). Wspólnie z prof. dr. Constantinem Landesem założył ośrodek kompleksowego leczenia implantologicznego oraz przeprowadził szereg badan klinicznych. Uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

W latach 2010-2011 - pracował jako główny specjalista stomatologii estetycznej, protetyki oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w prywatnej klinice stomatologicznej "Zahnkultur"

Od 2014 roku jest właścicielem prywatnej praktyki w Klaipedzie na Litwie. Kontynuuje karierę naukową, współpracując z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz z innymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Oprócz codziennej praktyki klinicznej dr Tadas Korzinskas prowadzi liczne wykłady na Litwie, w Rosji, Niemczech, we Włoszech oraz w wielu innych krajach. W 2015 roku został wybrany na prezydenta założonego niedawno Litewskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej i Czynnościowej.