PASCAL MAGNE w Polsce

Dwudniowa Sesja 25-26 marca 2022

Sopot, Hotel Sheraton 


N O W E  T E M A T Y - P O  R A Z  P I E R W S Z Y  W  P O L S C E 
  

Dzień pierwszy - Piątek 25 marca 2022, w godzinach 9:00-18:30


ESTETYCZNE UZUPEŁNIENIA ADHEZYJNE W ODCINKU PRZEDNIM - AKTUALIZACJA WIEDZY

Ta intensywna, obfitująca w interesujące wykłady dwudniowa sesja to doskonała okazja do odświeżenia wiedzy i udoskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu estetycznej odbudowy zębów przednich metodą pośrednią (licówki ceramiczne) oraz bezpośrednią z użyciem materiałów kompozytowych. Mimo, iż adhezyjne rekonstrukcje ceramiczne uważane są aktualnie za rozwiązanie idealne pod względem biologicznym, funkcjonalnym, mechanicznym i estetycznym, to paleta ultrakonserwatywnych materiałów i metod odbudowy uszkodzonych zębów przednich stale się powiększa. Ta różnorodność ma jednak pewną wadę. Stawia ona stomatologa przed niezwykle trudnym wyzwaniem, jakim jest dobór terapii i środka odpowiedniego do danej sytuacji klinicznej. Z drugiej strony, szeroka gama możliwości terapeutycznych umożliwia wybór metody i materiałów, których zastosowanie w danej sytuacji klinicznej pozwoli zachować maksymalną ilość zdrowych tkanek zęba i odbudować go zgodnie z zasadami biomimetyki - podejście takie nazywane jest Bio-emulationTM. Przy wyborze metody rekonstrukcji tkanek zęba w pierwszej kolejności rozważyć należy te najprostsze, jak infiltracja preparatami chemicznymi czy bezpośrednia odbudowa kompozytowa, a dopiero w przypadku braku możliwości ich zastosowania przejść do terapii bardziej inwazyjnych (jak np. licówki ceramiczne).

 

Cele szkolenia: 

1.Przedstawienie aktualnych danych naukowych dotyczących zachowawczych (bez użycia wkładu koronowo-korzeniowego i korony) metod rekonstrukcji tkanek zęba

2. Podstawy biomimetycznej stomatologii odtwórczej

3.Przegląd ultrakonserwatywnych metod odbudowy zębów

4.Bezpośrednia odbudowa kompozytowa - Kilka prostych procedur wpływających na estetykę i trwałość rekonstrukcji 

5.Nowoczesne, semi-bezpośrednie kompozytowe rekonstrukcje zębów przednich z użyciem technologii CAD/CAM

6.Klucz do sukcesu ceramicznej odbudowy pośredniej (waxup, mockup, opracowanie, cementowanie).


Dzień drugi - Sobota 26 marca 2022, w godzinach 9:00-18:30


OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE KRYTERIA ESTETYKI  UŚMIECHU: Od listy kontrolnej do harmonijnego wyglądu.

Sposób postrzegania uśmiechu drugiej osoby zależy od wielu czynników, zarówno obiektywnych jak i subiektywnych. Uczestnikom szkolenia zaprezentowana zostanie wstępna lista kryteriów oceny estetyki. Celem kursu jest zrozumienie, iż piękno i urok to nie suma wartości matematycznych. Nie istnieje uniwersalny przepis na idealny uśmiech, a to, w jaki sposób go postrzegamy, jest sumą wielu elementów składowych, które - jeśli ze sobą harmonizują - wywołują pozytywne emocje w odbiorcy. 

 

Cele szkolenia:

1.Poznanie i zdobycie zdolności rozpoznania 14 czynników wpływających na obiektywną ocenę uśmiechu.

2.Rozpoznanie czynników subiektywnie wpływających na ocenę estetyczną uśmiechu - koncepcja "zbalansowanego uśmiechu"

3.Jak przy użyciu prostych procedur klinicznych stworzyć obraz spełniający kryteria estetycznego uśmiechu.