Dr Mauro Merli ukończył w 1986 roku z wyróżnieniem (cum laude) studia z zakresu medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Bolonii, a w 1989 roku ukończył również z wyróżnieniem specjalizację z zakresu stomatologii. Jest profesorem wizytującym na Università Politecnica della Marche, autorem pracy Implant Therapy: The Integrated Treatment Plan (Leczenie Implantologiczne: Zintegrowany Plan Leczenia), a także licznych artykułów naukowych. Jest wykładowcą na wielu konferencjach i kursach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Dr Merli prowadzi wraz z bratem Aldo i siostrą Monica prywatną praktykę stomatologiczną założoną przez ich ojca Mario, która specjalizuje się w interdyscyplinarnym leczeniu trudnych przypadków klinicznych.