1972-1974  fizyka/inżynieria elektryczna

1974-1979 studia Stomatologii na Uniwersytecie w Monachium.

1979 ukończenie stomatologii na Uniwersytecie w Monachium.

1980 doktorat w dziedzinie stomatologii.

Od1982 prywatna praktyka w Monachium.

1985 członek AES. Specjalista diagnostyki i terapii funkcjonalnej (DGFDT). Specjalista stomatologii odtwórczej, estetycznej oraz funkcjonalnej (EDA).

Od 1985 wykładowca na wielu narodowych i międzynarodowych kursach i kongresach z zakresu terapii funkcjonalnej, periodontologii oraz protetyki opartej na implantach (łącznie około 4.000 uczestników kursów).

Przez ponad 30 lat konsultant stomatologiczny w firmie SAM.

Członek kilku towarzystw naukowych. 1999 – 2007 vice prezydent Niemieckiej Akademii Diagnostyki i Terapii Funkcjonalnej (DGFDT). Członek ICD oraz “Neue Gruppe”.

2005 założyciel firmy  “Connectomed GmbH” oraz pomysłodawca “Connectodent”, jedynego w Europie oprogramowania do przechowywania dokumentacji medycznej i komunikacji. 2017 stworzenie przeznaczonego do celów edukacyjnych oprogramowania “Dyna-Sim-Axis”.