Dr Andreas Barbetseas ukończył Wydział Dentystyczny przy Uniwersytecie Ateńskim w Grecji w 2005 roku. Specjalzacja Chirurgia Implantologiczna i implantoprotetyka uzyskana w latach 2008 – 2010 w Departamencie Periodontologii oraz Implantologii Stomatologicznej na Uniwerystecie w Nowym Jorku, USA (Przewodniczący: prof. Dennis Tarnow)

W 2010 otrzymał od władz Uniwerystetu w Nowym Jorku nagrodę za przeprowadzenie podyplomowego badania dotyczącego perioimplantologii oraz zarządzania tkankami miękkimi.  Uczestniczył w intensywnych akademickich oraz klinicznych szkoleniach w zakresie pełnej mikrochirurgii periodontologicznej oraz perioimplantologicznej. Obecnie specjalizuje się w uzyskiwaniu maksymalnej esetyki w leczeniu implantologicznym i periodontologicznym w oparciu o techniki mikrochirurgii o najmniejszej inwazyjności. 

Jest założycielem oraz Dyrektorem ds. Edukacji w ‘’ImmediaTeam International Association’’.  Misją Stowarzyszenia ImmediaTeam International jest organizowanie na całym świecie najbardziej aktualnych klinicznych szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej – na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Jest laueratem wielu konkrusów klinicznych, w tym zdobył pierwszą nagrodę w Bego Clinical Case Award w 2013 roku.

Członek Diplomate w International Congress of Oral Implantologists (ICOI). Jest międzynarodowym wykładowcą z zakresu zaawansowanej mikrochirurgii i implantologii stomatologicznej. Jest cenionym i uznanym ekspertem z zakresu periodontologii oraz perioimplantologii i zarządzania tkankami miękkimi. Jego wykłady są szczególnie cenione ze względu na kreatywność oraz ich wysoki poziom merytoryczny a także stanowią inspirację dla uczestników. Wielu dentystów z całego świata korzystało z jego pionierskich kursów i szkoleń dotyczących implantologii natychmiastowej oraz wczesnego obciążania, podczas których wykorsystywał najnowsze techniki chirurgiczne, włączając w to przeszczepy tkanek miękkich.

Jest Administratorem oraz Dyrektorem ds. Edukacji na SDA Study Club na Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz stowarzyszenia Aesthetic Dentistry and Implantology, cieszącego się dużym zainteresowaniem w Grecji.