Międzynarodowe stowarzyszenie Digital Dentistry Society jest organizacją na tyle młodą na ile cyfryzacja mocno zakorzeniła się w branży stomatologicznej. W zasadzie trudno dzisiaj znaleźć dziedzinę w stomatologii, która mogłaby się dynamicznie rozwijać bez rozwoju technologii cyfrowej. Zatem cyfryzacja w stomatologii nie jest tylko faktem ale i koniecznością. Celem nadrzędnym naszej działalności w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe. To bardzo ważne zadanie nie może się odbyć jednośrodkowo. To zadanie dla wielu specjalistów różnych dziedzin z różnych stron świata. Od inżynierów, badaczy a skończywszy na klinicystach. Koordynacją tych działań, w których aktywny udział biorą przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, zajmuje się właśnie DDS International.