W latach 1984 - 1987 Rocabado (11- 12 - 13) wykazał, że 65.1 % dzieci leczonych ortodontycznie wykazuje objawy bólu głowy i utratę fizjologicznej krzywizny kręgosłupa z prostym kręgosłupem lub odwróconą krzywizną kręgosłupa. To może być powodem, dla którego u tak dużego odsetka dzieci w wieku od 8 do 12 lat obserwuje się utratę lordozy szyjnej oraz występowanie opisywanych objawów. Występowanie stanów z towarzyszącymi wieloczynnikowymi objawami u pacjentów z bólami głowy nie jest zależne od wieku. W późniejszym czasie Rocabado wykazał, że degeneracja kręgosłupa u pacjentów z takimi objawami wynosi 68% u pacjentów, którzy utracili fizjologiczną krzywiznę kręgosłupa i mają zaburzoną relacją potyliczno-szczytową.