KURS PERIO II: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA – wykład i zajęcia praktyczne.


Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne (koncepcja mikrochirurgiczna, narzędzia, techniki szycia, techniki płatowe). Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne. Wprowadzenie do plastyczno-estetycznej chirurgii periodontologicznej (pobieranie tkanki łącznej oraz estetyczne wydłużanie koron zębów). Wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia i powikłania. Intensywne ćwiczenia praktyczne na preparatach = tkankach zwierzęcych. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

 

Cel kursu: Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

 

Część teoretyczna. (dzień I - 10.00 -18.00):    

Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?  Narzędzia zabiegowe, nici. Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne: - prowadzenie cięcia, techniki szycia, sposoby gojenia się ran, - planowanie płatów: płat śluzówkowo-okostnowy, płat  śluzówkowy. Chirurgia twarda przyzębia: - zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia, - techniki chirurgii twardej przyzębia, - planowanie płatów: dowierzchołkowo przesunięty płat śluzówkowo-okostnowy, płat podniebienny, - płat dystalny za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy; (ze względów dydaktycznych w tym miejscu będą się odbywać ćwiczenia służące pobieraniu przeszczepów łącznotkankowych), - tunelowanie, resekcje korzeni, hemisekcje, - chirurgiczne przedłużanie koron zębów z wykorzystaniem różnych technik płatowych.

Regeneracyjna chirurgia przyzębia: - aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia, - możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji, - stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych

- różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu

Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym. Opieka pooperacyjna.

 

Część praktyczna. (dzień II - 9.00 -14.00)

Warsztat praktyczny. Uczestnicy będą  wykonać ćwiczenia praktyczne na  preparatach zwierzęcych,  na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.Odbiorcy kursów: Lekarze stomatolodzy zainteresowani usystematyzowanym, opartym na naukowych podstawach dokształceniem się skierowanym na aspekty kliniczne w dziedzinie periodontologii w powiązaniu z perioprotetyką, implantologią i stomatologią estetyczną.


Cel kursów: Nabranie większej pewności siebie w planowaniu i leczeniu pacjentów ze schorzeniami periodontologicznymi przez optymalne przekazanie wiedzy naukowej i istotnych informacji praktycznych oraz umiejętności klinicznych, które są nieodzowne do opracowania skutecznej koncepcji leczenia.


Przebieg kursów: Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej, które płynnie przenikają się nawzajem. W części teoretycznej omówione zostaną do poszczególnych tematów zagadnienia takie jak : "co mam zrobić", "dlaczego mam to zrobić", "jak mam to zrobić" oraz "co mam zrobić kiedy"?. W części praktycznej uczestnicy kursów będą mieć możliwość pod nadzorem instruktora zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną bezpośrednio w praktyce na modelach lub na pacjentach. Przekazywana wiedza oparta jest na aktualnie dostępnych faktach naukowych oraz na doświadczeniach własnych autora kursów. Aby zasymulować warunki z codziennej praktyki i odpowiednio przygotować uczestników kursów w praktyce, zastosowana zostanie „nauka problemowa” zamiast tradycyjnej metody nauczenia. Oznacza to, że punkt wyjścia stanowić będą rzeczywiste zagadnienia z codziennej praktyki zawodowej, dla których  razem z uczestnikami wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Ten sposób przekazania wiedzy jest zorientowany na działanie i wymaga aktywnej współpracy ze strony uczestników. W zamian jednak uczestnicy nabywają szybko umiejętności, które pozwolą im w przyszłość rozwiązywać problemy samodzielnie.                        


Data: 18-19 marca 2021 r.
Prowadzący: dr med. dent.  Arkadiusz J. Kuczek       
Punkty edukacyjne: 12 punktów
Cena: 3350 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
Lokalizacja: Wrocław, sala wykładowa      
Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 603 441 785 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl