LICÓWKI PORCELANOWE  - warsztaty praktyczne.

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną   metodą protetyczną  przy zastosowaniu licówek, jak również nabycie umiejętności praktycznych przy ich wykonywaniu.

Wykład:

- Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek
- Analiza modeli diagnostycznych
- Technika szlifowania zębów pod licówki
- Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba
- Rodzaje mas wyciskowych i technika ich stosowania
- Dobór barwy
- Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych
- Przymiarka i osadzanie licówek na kleje kompozytowe
- Ostateczne opracowanie licówek
- Wskazania dla pacjenta przy korzystaniu z nowoodbudowanych zębów
- Pokaz na fantomie opracowania zęba pod licówkę porcelanową

Zajęcia praktyczne na fantomach:

Zajęcia praktyczne na fantomach - szlifowanie zębów przednich i bocznych pod licówki porcelanowe przez uczestników spotkania oraz Wyciski przy zastosowaniu mas silikonowych.     

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ FARTUCH I OBUWIE DO PRACY NA SALI KLINICZNEJ.


Termin: 25 kwietnia 2021 r.
Wykładowca: lek. stom. Jerzy Pytko, lek. dent. Maciej Kurzyński
Punkty edukacyjne:
6 punktów

Cena: 1880 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
Lokalizacja: Łódź, Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251, sala fantomowa                                 

Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 603 441 785 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl