Członek Zarządu Polskiej Akademii Alignerowej oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Właściciel 2 praktyk ortodontycznych : ORTODONCJA BECKER w Bielsku- Białej ( od 2002 r) oraz STUDIO ORTODONCJI CYFROWEJ w Katowicach.

Od roku 2004 kierownik szkolenia podyplomowego w ramach specjalizacji  z ortodoncji (akredytacja Ministerstwa Zdrowia).

W latach 2004-2005  kierownik Zakładu Ergonomii Śląskiej Akademii Medycznej.

Od 2011 r. wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej (podyplomowe studia logopedyczne).

Autor publikacji o tematyce stomatologicznej, ortodontycznej, logopedycznej.

Prowadzenie kursów i szkoleń dla lekarzy ortodontów nt. zastosowania miniimplantów ortodontycznych,  korektorów drugiej klasy, chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne.

Od 2019 r wykładowca Align Technology.

Członek World Federation of Orthodontists,  American Association of Orthodontists, Deutsche Gesellschaft fuer Alligner Orthodontie.