ASYSTOWANIE PRZY ZABIEGACH IMPLANTOLOGICZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH - WYKŁAD I WARSZTAT.


Program:


NIEDZIELA w godz. 9.00 – 18.30 -   (wykład i warsztaty praktyczne)

WYKŁAD

1.    Omówienie zadań asystentki w gabinecie chirurgicznym i implantologicznym.

2.    Implant, implantacja- wyjaśnienie pojęć, budowa implantu, różnice i podobieństwa pomiędzy systemami implantologicznymi

  1. Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu
  2. Omówienie procedur chirurgicznych od strony asysty – charakterystyczne instrumentarium i czułe punkty procedury (m.in. pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka, bloki kostne, ring technika, sinus lift, rozszczepienie wyrostka)
  3. Omówienie etapów zabiegu implantologicznego krok po kroku 
  4. Przygotowanie pacjenta do uzupełnienia protetycznego na implantach, asystowanie podczas zakładania pracy protetycznej na implantach. 

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Instrumentarium lekarza chirurga, implantologa  

Przygotowanie stanowiska pracy (przygotowanie unitu, przygotowanie stolika operacyjnego i stołu pomocniczego, przygotowanie fizjodyspensera do pracy) 

Ubieranie operatora i asysty 

Zabieg implantologiczny krok po kroku (pokaz live na szczęce zwierzęcej)- uczestniczki czynnie asystują w poszczególnych etapach 


Termin: 25 kwietnia 2021 r.
Wykładowca: lek. dent. Maciej Nowiński

Cena:  1180 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 27 1050 1575 1000 0022 5454 2323
Lokalizacja: Wrocław, ul. Pomarańczowa 8                             

Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 695 544 449 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl