Prof. Tomas Linkevičius

Tomas Linkevičius jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Odontologii Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie. Pracuje również jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii. Dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie Medycznym w Kownie uzyskał w 2000 roku. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie Wileńskim. W 2009 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Stradins w Rydze na Łotwie. Wykłada również na arenie międzynarodowej i jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Osseointegracji (EAO) i Akademii Osseointegracji (AO). Tomas Linkevicius prowadzi specjalistyczną praktykę protetyczną i implantologiczną oraz prywatną stomatologiczną placówkę badawczą. Jest także recenzentem w czasopismach stomatologicznych, takich jak „International Journal of Oral and Maxillofacial Implants”, „Journal of Periodontology”, „Clinical Implant Dentistry and Related Research” oraz „Journal of Clinical Periodontology”. Jest autorem i współautorem wielu artykułów w międzynarodowych czasopismach indeksowanych w PubMed.