• Specjalizacja z protetyki w ośrodku APDC Jardim Paulista, Sao Paulo
  • Kurs ustawicznego kształcenia podyplomowego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Północnej Karoliny, USA
  • Wykładowca na międzynarodowych kursach w Ameryce Południowej, USA, Europie i Japonii
  • Dyrektor Instytutu Edukacji IvanRonald dla stomatologów i techników dentystycznych
  • Dyrektor pracowni technicznej OPEN LAB