Klinicysta - praktyk, uznawany za jeden z największych autorytetów nowoczesnej stomatologii, w tym zwłaszcza w dziedzinie chirurgicznych i protetycznych aspektów leczenia implantologicznego. Prowadzi prywatną praktykę w Zurichu. Po ukończeniu studiów stomatologicznych na Uniwersytecie w Zurichu bardzo szybko uzyskuje tytuł doktora nauk oraz wzbogaca kwalifikacje w Klinice Protez Stałych i Materiałów kierowanej przez światowej sławy mentora, profesora Petera Schärera. Był Prezydentem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).