Prof. Stefan Fickl jest absolwentem studiów stomatologicznych na Friedrich-Alexander University w Erlangen w Niemczech. W 2007 roku uzyskał specjalizację z periodontologii i implantoprotetyki w Instytucie Periodontologii i Implantologii (IPI) w Monachium. W 2008 roku został pracownikiem naukowy na New York University College of Dentistry (USA) na Wydziale Implantologii i Periodontologii pracując przez kilka lat przy profesorze Dennis'ie Tarnow'ie. Tytuł habilitacji uzyskał na wydziale Periodontologii University of Wuerzburg w Niemczech. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu periodontologicznej chirurgii plastycznej, estetyki wokół zębów i implantów. Jest autorem licznych artykułów naukowych, współautorem książek, członkiem rady naukowej i redakcyjnej międzynarodowych publikacji z zakresu periodontologii i implantologii.